Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01
Duyuru Arşivi

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Varlık Barışı Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

7186 sayılı Kanun ile yürürlüğe konulan varlık barışı uygulamasının usul ve esaslarını içeren Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında 1 Seri No.lu Genel Tebliğ 2/8/2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Tebliğ;

 

a) Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasına,

 

b) Yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların vergi dairesine beyan edilerek kanuni defter kayıtlarına alınabilmesine,

 

ilişkin açıklamaları içermektedir.

 

Tebliğin tam metni duyuru dosyamızda yer almaktadır.

 

 

 

PAYLAŞ