Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01

Basit Usulde Gelir Vergisine Tabi Mükellefler İçin 320 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı

Hatırlanacağı üzere, 7338 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa mükerrer 20/A maddesi eklenmiş, kazançları basit usulde tespit olunan mükelleflerin kazançları gelir vergisinden müstesna tutulmuştur.

 

26/5/2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 320 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler için gelir vergisi istisnası uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

 

Söz konusu Tebliğin tam metni aşağıda yer alan duyuru dosyamızda bulunmaktadır.

 

 

 

PAYLAŞ