Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01

E-Defter Oluşturma ve Beratların E-Defter Uygulamasına Yüklenme Süreleri Yeniden Belirlendi

21/5/2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4 Sıra no.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile  e-defter ve berat dosyalarını oluşturmak, NES veya Mali Mühürle zaman damgalı imzalamak/onaylamak ve berat dosyaları e-Defter uygulamasına yüklemek suretiyle GİB onaylı halini almak konusunda süreler, aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde yeniden belirlenmiştir. 

 

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunulması Halinde

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunulması Halinde

Ocak

Mayıs ayının 10 uncu günü sonu

Ocak-Şubat-Mart

Haziran ayının 10 uncu günü sonu

Şubat

Haziran ayının 10 uncu günü sonu

Mart

Temmuz ayının 10 uncu günü sonu

Nisan

Ağustos ayının 10 uncu günü sonu

Nisan-Mayıs-Haziran

Eylül ayının 10 uncu günü sonu

Mayıs

Eylül ayının 10 uncu günü sonu

Haziran

Ekim ayının 10 uncu günü sonu

Temmuz

Kasım ayının 10 uncu günü sonu

Temmuz-Ağustos-Eylül

Aralık ayının 10 uncu günü sonu

Ağustos

Aralık ayının 10 uncu günü sonu

Eylül

Ocak ayının 10 uncu günü sonu

Ekim

Şubat ayının 10 uncu günü sonu

Ekim-Kasım-Aralık

Gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği ayı takip eden ayın 10 uncu günü sonuna kadar

Kasım

Mart ayının 10 uncu günü sonu

Aralık

Gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği ayı takip eden ayın 10 uncu günü sonuna kadar

 

Yeniden belirlenmiş olan süreler 2024/1 dönemi için oluşturulacak e-defterlerden başlamak ve  bu dönem ile bu dönemi takip eden dönemlere uygulanmak üzere 21/5/2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

PAYLAŞ