Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01

İhracat Bedellerine İlişkin Terkinde Limit Düşürüldü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 16 Ocak 2020 tarihli İhracat Genelgesi’nin “Terkin” başlıklı 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 30.000 ABD Doları, Hazine ve Maliye Bakanlığının 21/4/2022 tarihli ve 1150193 sayılı yazısı üzerine 25/4/2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 15.000 ABD Doları olarak değiştirilmiştir.

 

Bu değişiklik sonrasında, 25/4/2022 tarihinden itibaren her bir gümrük beyannamesi itibarıyla;

- 15.000 ABD doları veya eşitine kadar noksanlığı olan ihracat hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekline ve toplam beyanname tutarına olan oranına bakılmaksızın,

- 15.000 ABD doları veya eşitinden yüksek olmakla birlikte 100.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, beyanname veya formda yer alan bedelin yüzde 10’una kadar noksanlığı olan (sigorta bedellerinden kaynaklanan noksanlıklar dahil) ihracat hesapları doğrudan bankalarca veya 90 günlük ihtarname süresi içinde ilgili Vergi Dairesi Başkanlıkları/Müdürlüklerince ödeme şekline bakılmaksızın,

- 200.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, 2018-32/48 sayılı Tebliğ’in 9 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep ve haklı durum halleri göz önünde bulundurulmak suretiyle beyanname veya formda yer alan bedelin %10’una kadar açık hesaplar ilgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce, 

terkin edilmek suretiyle kapatılacaktır.

 

PAYLAŞ