Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01

Enflasyon Düzeltmesi Tebliği Yayımlandı

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298 ve Geçici 33 üncü maddeleri kapsamında uygulanacak olan enflasyon düzeltmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen 555 Sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 30/12/2023 tarihinde 2. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Tebliğin tam metni aşağıda yer alan duyuru dosyamızda bulunmaktadır.

 

PAYLAŞ