2021- 2021 Yılı Duyuruları | Neks Yeminli Mali Müşavirlik ve Danışmanlık A.Ş
Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01
Duyuru Arşivi

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2021 Yılı Duyuruları

24 Şubat 2021

İlave 6 Puanlık Sigorta Primi Teşvikine Uzatma

Tamamını Oku

24 Şubat 2021

35 Seri No.lu KDV Tebliği Sonrası Tevkifat Durumu

Tamamını Oku

22 Şubat 2021

Ülke Bazlı Raporlamada Süre Uzatımı

Tamamını Oku

22 Şubat 2021

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicil Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik

Tamamını Oku

22 Şubat 2021

Yiyecek ve İçecek İşletmelerine Verilecek Ciro Kaybı Desteği Ödemeleri İçin Başvuru Süreci Başladı

Tamamını Oku

19 Şubat 2021

Rafineri ve Petrokimya Tesislerine Yönelik ÖTV Düzenlemesi

Tamamını Oku

19 Şubat 2021

Kısa Çalışma Ödeneğinde Süre Uzatıldı

Tamamını Oku

17 Şubat 2021

35 No.lu KDV Tebliği İle KDV Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

Tamamını Oku

07 Şubat 2021

E-Defterler ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Yükleme Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

06 Şubat 2021

34 No.lu KDV Tebliği İle KDV Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

Tamamını Oku

06 Şubat 2021

Serbest Bölgelerde Ücret İstisnası İçin Aranan İhracat Eşiği 2020 Yılı İçin Düşürüldü

Tamamını Oku

04 Şubat 2021

Finansman Gider Kısıtlaması Geldi

Tamamını Oku

04 Şubat 2021

Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde Stopaj Artırımı

Tamamını Oku

30 Ocak 2021

Konaklama Hizmet Sözleşmeleri Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Yapılabilecek

Tamamını Oku

30 Ocak 2021

Kentsel Dönüşüme Yönelik İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV İndirimi

Tamamını Oku

30 Ocak 2021

Mal İhracatına Yönelik İlave Destekler İçeren Karar Yayımlandı

Tamamını Oku

30 Ocak 2021

Özel İletişim Vergisi Artırıldı

Tamamını Oku

29 Ocak 2021

GEKAP Beyannameleri İçin Son Gün 1 Şubat

Tamamını Oku

28 Ocak 2021

Elektronik Belgeler Temmuz Döneminden İtibaren Ba - Bs Formlarına Dahil Edilmeyecek

Tamamını Oku

27 Ocak 2021

Mücbir Sebep Sorgulama Ekranı Açıldı

Tamamını Oku

25 Ocak 2021

Koronavirüs (COVID-19) Salgını Nedeniyle Faaliyeti Durdurulan İşletmelere Vergi Ertelemesi

Tamamını Oku

15 Ocak 2021

Kişisel Verileri Koruma Kurulu İlke Kararı

Tamamını Oku

15 Ocak 2021

Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

07 Ocak 2021

Ar-ge Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uzaktan Çalışma Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

07 Ocak 2021

2021 Yılı Asgari Ücret ve Kıdem Tazminatı Tavanı

Tamamını Oku

03 Ocak 2021

Elektronik Beyanname Aracılık/Aracılık Sorumluluk Sözleşmelerine İlişkin Önemli GİB Duyurusu

Tamamını Oku

02 Ocak 2021

Pay Defteri, Yönetim Kurulu Karar Defteri ile Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin Elektronik Ortamda Tutulması

Tamamını Oku

02 Ocak 2021

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Devrinde Önemli Değişiklikler Yapıldı

Tamamını Oku

02 Ocak 2021

2021 Yılı Temerrüt Faiz Oranı Belirlendi

Tamamını Oku

02 Ocak 2021

Ocak Ayında Aralık 2020 Dönemine İlişkin E-Fatura Düzenlenmesi Hakkında GİB Duyurusu

Tamamını Oku

01 Ocak 2021

Dahilde İşleme İzinlerine Ek Süre

Tamamını Oku