Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01
Geçici ve Sürekli Yeniden Değerleme Uygulamasına İlişkin 537 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı
Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı
DUYURULAR Arşiv

01 Haziran 2022

42 Seri No.lu KDV Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

Tamamını Oku

01 Haziran 2022

Kurumların 31/3/2022 Tarihinde Bilançolarında Yer Alan Dövizlerini Kur Korumalı Mevduat Hesaplarına Yatırmaları Halinde Elde Edecekleri Kazanca İstisna Tanındı

Tamamını Oku

27 Mayıs 2022

Ar-ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Gelir Vergisi Stopaj Teşvikinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Tamamını Oku

27 Mayıs 2022

Basit Usulde Gelir Vergisine Tabi Mükellefler İçin 320 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

HİZMETLER
Tümünü Görüntüle
MAKALELER

Şirket Çalışanlarına Araç Tahsisi ve Ücret Konusu: Bir Danıştay Kararı

Tamamını Oku

Serbest Bölgeler ve Ar-ge Merkezlerinde Çalışanların Ücret Gelirlerinin Beyanı Konusunda Kafalar Karıştı

Tamamını Oku

KDV İadesinde Gecikme Zammı Uygulamasının Hukuka Aykırılığı: Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı

Tamamını Oku

7194 Sayılı Kanunda Yer Alan Şüphe Üzerine Mükellefiyet Kaydının Terkini Konusu

Tamamını Oku

E-BÜLTEN
Güncel Yayın, Makale ve Haberler hakkında bilgi almak için e-bülten kaydınızı yapınız.