- Yılı Duyuruları | Neks Yeminli Mali Müşavirlik ve Danışmanlık A.Ş
Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01

Yılı Duyuruları

21 Mayıs 2024

E-Defter Oluşturma ve Beratların E-Defter Uygulamasına Yüklenme Süreleri Yeniden Belirlendi

Tamamını Oku

21 Mayıs 2024

Gecikme Zammı ve Tacil Faiz Oranı Artırıldı

Tamamını Oku

17 Mayıs 2024

Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

02 Mayıs 2024

Bazı Gelirlerde Stopaj Oranları Değişti

Tamamını Oku

30 Nisan 2024

2024 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Enflasyon Düzeltmesi Yapılmayacak

Tamamını Oku

27 Nisan 2024

Yiyecek ve İçecek Hizmeti Sunan Yerlerde KDV Oranı Uygulamasına Dair Açıklamaların Yer Aldığı 51 no.lu KDV Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

Tamamını Oku

27 Nisan 2024

Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme ve Ödeme Süresi ile E-defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

29 Mart 2024

Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi ile E-Defterlerin Oluşturulma Süreleri Uzatıldı

Tamamını Oku

28 Şubat 2024

Menkul Satışlarında Türk Parası ile Ödeme Zorunluluğuna Bazı İstisnalar Tanındı

Tamamını Oku

20 Şubat 2024

Enflasyon Düzeltmesine İlişkin 165 No.lu VUK Sirküleri

Tamamını Oku

13 Şubat 2024

2 No.lu KDV Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerine Dikkat

Tamamını Oku

12 Şubat 2024

50 Seri No.lu KDV Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

Tamamını Oku

08 Ocak 2024

Anonim ve Limited Şirketlerde Asgari Sermaye Yükümlülüğüne İlişkin Ticaret Bakanlığı Genelgesi

Tamamını Oku

05 Ocak 2024

7491 Sayılı Kanunla Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler

Tamamını Oku

02 Ocak 2024

Katma Değer Vergisinin İndirim Hakkının Kaldırılmasına Dair 7846 Sayılı Kararda Değişiklik Yapıldı

Tamamını Oku

02 Ocak 2024

2024 Yılında Uygulanacak Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Tutarlar

Tamamını Oku

02 Ocak 2024

2024 Yılında Uygulanacak Vergisel Had ve Tutarlar

Tamamını Oku

02 Ocak 2024

2024 Yılı Asgari Ücret Tutarı Belirlendi

Tamamını Oku

01 Ocak 2024

2024 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

Tamamını Oku

01 Ocak 2024

Enflasyon Düzeltmesi Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

28 Aralık 2023

Şans Oyunları Vergisinde Oran İndirimi

Tamamını Oku

28 Aralık 2023

Bazı Gelirlerde Stopaj İndiriminin Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

19 Aralık 2023

Ar-ge İndirim ve Teknokent İstisnasında Fon Ayırma Hadlerinde Değişiklik Yapıldı

Tamamını Oku

29 Kasım 2023

GES ve RES Yatırımlarında Tamamlama Vizesi YMM Raporu İle Yapılabilecek

Tamamını Oku

26 Kasım 2023

2023 Yılı Yeniden Değerleme Oranı

Tamamını Oku

25 Kasım 2023

Anonim ve Limited Şirketlerde En Az Sermaye Tutarı Artırıldı

Tamamını Oku

24 Kasım 2023

İthalatta Gözetim ve Koruma Önlemi Uygulamaları Kapsamında Hesaplanan KDV’nin İndirim Hakkı Kaldırıldı

Tamamını Oku

19 Kasım 2023

Elektrikli Otomobilde ÖTV Dilimleri Yeniden Düzenlendi

Tamamını Oku

14 Kasım 2023

Gecikme Zammı, Gecikme Faizi, Pişmanlık Zammı ve Tecil Faizi Oranı Yeniden Belirlendi

Tamamını Oku

09 Kasım 2023

Özet Döviz Pozisyon Raporlaması Kaldırıldı ve Sistemik Risk Veri Takip Sisteminde Değişikliğe Gidildi

Tamamını Oku

01 Kasım 2023

Merkez Bankası Reeskont ve Avans Faiz Oranlarını Artırdı

Tamamını Oku

31 Ekim 2023

Sermaye Kaybı ve Borca Batıklık Hesaplamalarında Bazı Giderlerin Dikkate Alınmamasına İmkan Tanıyan Düzenlemenin Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

19 Ekim 2023

Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı

Tamamını Oku

10 Ekim 2023

Üçüncü Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı

Tamamını Oku

28 Eylül 2023

Merkez Bankası Reeskont ve Avans Faiz Oranlarını Artırdı

Tamamını Oku

07 Eylül 2023

47 Seri No.lu KDV Tebliği ile Yapılan Düzenlemeler

Tamamını Oku

01 Eylül 2023

Merkez Bankası Reeskont ve Avans Faiz Oranlarını Artırdı

Tamamını Oku

29 Ağustos 2023

Ek MTV Birinci Taksit Ödeme Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

01 Ağustos 2023

Gelir Vergisi, MTV ve 7440 Sayılı Kanunun Ödeme Süreleri ile Bazı Bildirim, Oluşturma ve Yüklenme Süreleri Uzatıldı

Tamamını Oku

17 Temmuz 2023

7456 Sayılı Kanunla Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler

Tamamını Oku

07 Temmuz 2023

KDV Oranları ile Bazı Vergi ve Harçlar Artırıldı

Tamamını Oku

04 Temmuz 2023

Merkez Bankası Reeskont ve Avans Faiz Oranı Artırıldı

Tamamını Oku

03 Temmuz 2023

Özet Döviz Pozisyonu Raporu Ertelendi

Tamamını Oku

30 Mayıs 2023

E-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile E-Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

26 Mayıs 2023

Vergi Affında Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri Uzatıldı

Tamamını Oku

15 Mayıs 2023

Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

Tamamını Oku

25 Nisan 2023

Kurumlar Vergisi, Muhtasar ve Prim Hizmet, Konaklama Vergisi ve Damga Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı

Tamamını Oku

13 Nisan 2023

Merkez Bankası Özet Döviz Pozisyonu Raporu Konusunda Şartları Esnetti

Tamamını Oku

31 Mart 2023

Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri, Ba-Bs Formları ve E-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma ve E-Defter Beratlarının Yüklenme Süreleri Uzatıldı

Tamamını Oku

27 Mart 2023

Muhtasar ve Prim Hizmet, Konaklama Vergisi, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

Tamamını Oku

27 Mart 2023

7440 Sayılı Kanuna İlişkin 1 Seri No.lu Genel Tebliğ Yayımlandı

Tamamını Oku

23 Mart 2023

Bankalardan Kredi Kullanan Tüzel Kişilere Döviz Pozisyonlarını Raporlama Yükümlülüğü Getirildi

Tamamını Oku

13 Mart 2023

Vergi Affı Kanunu Yürürlüğe Girdi

Tamamını Oku

09 Mart 2023

Ek Vergi Uygulanacak İstisna ve İndirimler

Tamamını Oku

09 Mart 2023

Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Tek Seferlik Ek Vergi İhdas Edildi

Tamamını Oku

23 Şubat 2023

Prefabrik Yapı ve Konyteyner Tesliminde İndirimli KDV Oranı İçin Aranan Şartlar Kaldırıldı

Tamamını Oku

16 Şubat 2023

GİB Tarafından Vergi Mevzuatı Yönünden Bağış ve Yardımlar Rehberi Yayınlandı

Tamamını Oku

14 Şubat 2023

Şirketlerin İktisap Ettikleri Kendi Payları Nedeniyle Yapılan Stopajın Oranı Sıfırlanmıştır

Tamamını Oku

14 Şubat 2023

Depremden Etkilenen İller İçin Prefabrik Yapı ve Konyteyner Tesliminde KDV Oranı İndirildi

Tamamını Oku

13 Şubat 2023

Deprem Nedeniyle Yapılan Bağış ve Yardımların Vergi Mevzuatı Karşısındaki Durumu İle İlgili GİB Duyurusu

Tamamını Oku

26 Ocak 2023

Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümüne Merkez Bakası Desteği Geldi

Tamamını Oku

22 Ocak 2023

Ticaret Siciline Tescil Edilen İşlemler için Bildirim Zorunluluğunun Kaldırılmasına İlişkin VUK Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

06 Ocak 2023

2023 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı

Tamamını Oku

03 Ocak 2023

Danıştay Tevkifattan Doğan KDV İadelerinde Tevkif Edilen Verginin Ödenmesi Şartını İptal Etti

Tamamını Oku

01 Ocak 2023

2023 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları

Tamamını Oku

01 Ocak 2023

2023 Yılında Uygulanacak Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Tutarlar

Tamamını Oku

01 Ocak 2023

2023 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

Tamamını Oku

01 Ocak 2023

2023 Yılında Uygulanacak Vergisel Had ve Tutarlar

Tamamını Oku

29 Aralık 2022

Bazı Gelirlerde Stopaj İndiriminin Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

29 Aralık 2022

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı Yayımlandı

Tamamını Oku

22 Aralık 2022

Katma Değer Vergisinde Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri Kalıcı Olarak Uzatıldı

Tamamını Oku

21 Aralık 2022

Makine ve Teçhizat Teslimlerinde KDV İstisnasının Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

21 Aralık 2022

2023 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisinde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

Tamamını Oku

15 Aralık 2022

Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

09 Kasım 2022

7420 Sayılı Kanunla Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler

Tamamını Oku

06 Temmuz 2022

Kur Korumalı Mevduata Dönüşümde Kapsam Genişletildi Ancak Yeni Dönüşümde Kurumlar Vergisi İstisnasına Dikkat

Tamamını Oku

28 Haziran 2022

İstanbul Finans Merkezi Kanunu Yayımlandı

Tamamını Oku

26 Haziran 2022

Yüksek Yabancı Para Varlığı Olan Bağımsız Denetime Tabi Şirketlere TL Kredi Yasağı Getirildi

Tamamını Oku

01 Haziran 2022

42 Seri No.lu KDV Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

Tamamını Oku

01 Haziran 2022

Kurumların 31/3/2022 Tarihinde Bilançolarında Yer Alan Dövizlerini Kur Korumalı Mevduat Hesaplarına Yatırmaları Halinde Elde Edecekleri Kazanca İstisna Tanındı

Tamamını Oku

27 Mayıs 2022

Ar-ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Gelir Vergisi Stopaj Teşvikinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Tamamını Oku

27 Mayıs 2022

Basit Usulde Gelir Vergisine Tabi Mükellefler İçin 320 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

15 Mayıs 2022

Üreticilerin ve İhracatçıların Kazançlarına 1 Puan İndirimli Kurumlar Vergisinin Uygulamasına İlişkin 20 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

15 Mayıs 2022

Geçici ve Sürekli Yeniden Değerleme Uygulamasına İlişkin 537 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

15 Mayıs 2022

Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

28 Nisan 2022

20 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı

Tamamını Oku

22 Nisan 2022

İhracat Bedellerine İlişkin Terkinde Limit Düşürüldü

Tamamını Oku

21 Nisan 2022

41 Seri No.lu KDV Tebliği ile Yapılan Değişiklikler

Tamamını Oku

21 Nisan 2022

Menkul (Taşınır) Satışlarında TL ile Ödeme Zorunluluğuna İlişkin Bakanlık Duyurusu Yayımlandı

Tamamını Oku

19 Nisan 2022

Bazı Malların ÖTV Matrah, Tutar ve Oranları Değişti

Tamamını Oku

19 Nisan 2022

Menkul Satış Sözleşmelerinde TL ile Ödeme Zorunluluğu Geldi

Tamamını Oku

18 Nisan 2022

Döviz Kazandırıcı Hizmet ve İşlemlerden Elde Edilen Dövizlerin Bankalara Satılması Halinde Bu Dövizlerin En Az %40’ı Merkez Bankasına Satılacak

Tamamını Oku

17 Nisan 2022

Mal İhracatı Bedellerinin %40’ı Bankaya Satılacak

Tamamını Oku

15 Nisan 2022

7394 sayılı Kanun ile Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler

Tamamını Oku

08 Nisan 2022

Kur Korumalı Mevduata Dönüşümde Kapsam Genişletildi Ancak Yeni Dönüşümde Kurumlar Vergisi İstisnasına Dikkat

Tamamını Oku

01 Nisan 2022

Danıştay KDV İadelerinde Alıcılar Tarafından Tevkif Edilen KDV’nin Vergi Dairesine Ödenmiş Olması Şartının Yürütmesini Durdurdu

Tamamını Oku

01 Nisan 2022

Türk Lirası Mevduat Faizinde Stopaj İndiriminin Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

30 Mart 2022

Bazı Mal ve Hizmetlerin KDV Oranlarında Değişiklik Yapıldı

Tamamını Oku

23 Mart 2022

Türk Lirasına Dönüşüm Kapsamında Açılan KKM Hesaplarının Vade Bitiminde Hesap Sahiplerine Yapılan Kambiyo Satışlarında BSMV Oranı Sıfırlandı

Tamamını Oku

18 Mart 2022

Küçük ve Orta Ölçekli İşletme Tanımları Değişti

Tamamını Oku

18 Mart 2022

Yurt Dışı Çıkış Harcı Artırıldı

Tamamını Oku

07 Mart 2022

Kur Korumalı Mevduatta Tüzel Kişiler İçin Vade 3 Aya Düşürüldü ve Vade Sonunda Yenileme Konusunda Merkez Bankasına Yetki Verildi

Tamamını Oku

04 Mart 2022

Mesken ve Tarımsal Sulama Abonelerine Elektrik Teslimlerinde KDV İndirimi

Tamamını Oku

02 Mart 2022

E-arşiv Fatura Düzenleme Sınırında Yapılan Değişiklik Yürürlüğe Girdi

Tamamını Oku

24 Şubat 2022

2022 Yılı Ocak Ayı SGK Primi Ödeme Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

16 Şubat 2022

Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

Tamamını Oku

13 Şubat 2022

Temel Gıda Maddelerinde KDV Oranı %1’e İndirildi

Tamamını Oku

11 Şubat 2022

Kur Korumalı Mevduata Geçişte Kurumlar Vergisi İstisnasına İlişkin 19 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı

Tamamını Oku

08 Şubat 2022

Kur Korumalı Mevduata Geçişte Kurumlar Vergisi İstisnasına İlişkin 19 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Güncellendi

Tamamını Oku

01 Şubat 2022

Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Kur Korumalı Mevduata Geçiş Kapsamında Değerlemeden Doğan Kazanç İstisnasına Yönelik Değişiklik

Tamamını Oku

01 Şubat 2022

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde Yapılacak Düzenlemeye İlişkin GİB Duyurusu

Tamamını Oku

31 Ocak 2022

Kur Korumalı Mevduata Geçişe İlişkin TCMB Uygulama Talimatı Yayınlandı

Tamamını Oku

31 Ocak 2022

SGK e-Tebligat Başvurusu İçin Son Gün

Tamamını Oku

30 Ocak 2022

2022 Yılının İlk Yarısında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı

Tamamını Oku

30 Ocak 2022

Kur Korumalı Mevduata Geçen Kurumlara Tanınan İstisnanın Usul ve Esaslarını Düzenleyen 19 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Tebliği Taslak Olarak Yayınlandı

Tamamını Oku

29 Ocak 2022

Kur Korumalı Mevduata Geçişte Kurumlar Vergisi İstisnası Getiren ve Enflasyon Düzletmesi Uygulamasını Erteleyen 7352 sayılı Kanun Yürürlüğe Girdi

Tamamını Oku

27 Ocak 2022

Asgari Ücret Tutarının Gelir Vergisinden İstina Edilmesine İlişkin 319 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

25 Ocak 2022

KDV, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

Tamamını Oku

24 Ocak 2022

535 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği E-Belge Uygulamasında Önemli Değişiklikler Yapıldı

Tamamını Oku

23 Ocak 2022

7351 Sayılı Kanun ile Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler

Tamamını Oku

18 Ocak 2022

40 Seri No.lu KDV Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

14 Ocak 2022

Bazı Binek Otoların ÖTV Matrah Ve Oranları Değişti

Tamamını Oku

12 Ocak 2022

318 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

08 Ocak 2022

Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı

Tamamını Oku

04 Ocak 2022

İhracat Bedellerinin Yüzde 25’inin Bankaya Satılması Uygulaması Başladı

Tamamını Oku

02 Ocak 2022

2022 Yılı Temerrüt Faiz Oranı Belirlendi

Tamamını Oku

02 Ocak 2022

Merkez Bankası Reeskont ve Avans Faiz Oranları Belirlendi

Tamamını Oku

02 Ocak 2022

Varlık Barışında Süre Uzatıldı

Tamamını Oku

02 Ocak 2022

Teşvik Belgeli Yatırımlarda KDV İadesine Süre Uzatımı

Tamamını Oku

02 Ocak 2022

Kur Korumalı Mevduat Hesaplarında Stopaj Oranı Sıfır Olarak Belirlendi

Tamamını Oku

23 Aralık 2021

Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları ile Kira Sertifikalarına Uygulanacak Stopaj Oranında İndirim

Tamamını Oku

22 Aralık 2021

Kar Dağıtımında Stopaj Oranı %10’a Düşürüldü

Tamamını Oku

21 Aralık 2021

2022 Yılında Uygulanacak Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Tutarlar

Tamamını Oku

21 Aralık 2021

2022 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

Tamamını Oku

21 Aralık 2021

2022 Yılında Uygulanacak Vergisel Had ve Tutarlar

Tamamını Oku

17 Aralık 2021

2022 Yılı Asgari Ücret Tutarı Belirlendi

Tamamını Oku

16 Aralık 2021

Türk Lirası Mevduat Faizinde Stopaj İndiriminin Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

12 Aralık 2021

SGK E-Tebligat Başvuru Süresi Bir Ay Uzatıldı

Tamamını Oku

12 Aralık 2021

Tarımsal Destekleme Ödemeleri Üzerinden Kesilmiş Olan Verginin İadesine İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

09 Aralık 2021

2022 Yılı MTV Artış Oranı Belirlendi

Tamamını Oku

28 Kasım 2021

Bazı Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranı %8 Olarak Belirlendi

Tamamını Oku

31 Ekim 2021

7338 Sayılı Kanun ile Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler

Tamamını Oku

11 Ekim 2021

252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

Tamamını Oku

01 Ekim 2021

Türk Lirası Mevduat Faizinde Stopaj İndiriminin Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

27 Eylül 2021

Danıştay KDV İadesinde Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV’nin Ödenmiş Olması Şartını Getiren Tebliğ Hükmünün Yürütmesini Durdurdu

Tamamını Oku

24 Eylül 2021

SGK Tebligatları Elektronik Ortamda Yapılacak

Tamamını Oku

09 Eylül 2021

Yargı Kararı Sonucu Verginin İadesinde Uygulanacak Faiz: Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı

Tamamını Oku

09 Eylül 2021

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu: İhbar Tazminatı Ücret Olarak Vergiye Tabidir

Tamamını Oku

06 Eylül 2021

Bazı Yatırım Fonlarından Elde Edilen Kazançlarda Vergi Sıfırlandı

Tamamını Oku

03 Eylül 2021

531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

01 Eylül 2021

Emlak Vergisi İçin Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyetleri Yayımlandı

Tamamını Oku

27 Ağustos 2021

Vergi Affında Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri Uzatıldı

Tamamını Oku

25 Ağustos 2021

Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunu Vermeyi Unutmayın

Tamamını Oku

20 Ağustos 2021

KDV Artırımında Bulunan Mükelleflerin Özel Esaslar Karşısındaki Durumunu Düzenleyen KDV Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

30 Temmuz 2021

Konaklama Hizmetlerinde KDV İndiriminin Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

30 Temmuz 2021

Covid 19 Tedbirleri Kapsamında Yapılan KDV İndirimlerinin Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

30 Temmuz 2021

Kira Ödemelerinde Stopaj İndiriminin Süresi 2 Ay Uzatıldı

Tamamını Oku

28 Temmuz 2021

Asgari Ücret Desteğine 2021 Yılında Devam Edilecek

Tamamını Oku

16 Temmuz 2021

Taşınmazlar ve Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlenmesine İlişkin 530 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

15 Temmuz 2021

Finansal Yeniden Yapılandırma Uygulamasının Süresi 2 Yıl Uzatıldı

Tamamını Oku

13 Temmuz 2021

Gerçek Faydalanıcıların Belirlenmesi ve Bildirilmesine Yönelik 529 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

09 Temmuz 2021

KDV, Muhtasar, Damga Vergisi Beyannameleri ile Ba ve BS Formlarının Verilme Süreleri Uzatıldı

Tamamını Oku

30 Haziran 2021

Varlık Barışında Süre Uzatımı

Tamamını Oku

22 Haziran 2021

Konaklama Hizmetlerinde KDV İndiriminin Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

14 Haziran 2021

7326 Sayılı Kanuna İlişkin Genel Tebliğ Yayımlandı

Tamamını Oku

14 Haziran 2021

Araç Muayenelerinde Gecikme Cezalarının Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

09 Haziran 2021

Vergi Affı Yasası Ne Getiriyor?

Tamamını Oku

03 Haziran 2021

36 Seri No.lu KDV Tebliği ile Yapılan Düzenlemeler

Tamamını Oku

02 Haziran 2021

Kira Ödemelerinde Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajı İndiriminin Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

02 Haziran 2021

Covid 19 Tedbirleri Kapsamında Yapılan KDV İndirimlerinin Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

01 Haziran 2021

Türk Lirası Mevduat Faizinde Stopaj İndiriminin Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

27 Mayıs 2021

E-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile E-Defter Beratlarının GİB Sistemine Yüklenme Süreleri Uzatıldı

Tamamını Oku

27 Mayıs 2021

Finansman Gider Kısıtlaması Tebliği Yürürlüğe Girdi

Tamamını Oku

26 Mayıs 2021

Vergi Affı Ne Getiriyor?

Tamamını Oku

18 Mayıs 2021

E-Fatura Uygulaması İptal, İhtar ve İtirazların Gelir İdaresine Bildirilmesine İlişkin Kılavuz Yayınlandı

Tamamını Oku

05 Mayıs 2021

Mayıs ayında Ar-Ge ve Tasarım Personelinin Uzaktan Çalışmalarına İlişkin Desteklenecek Oran %100 Olarak Revize Edildi

Tamamını Oku

04 Mayıs 2021

E-Arşiv Uygulamalarında İptal, İhtar ve İtirazların Gelir İdaresine Bildirilmesine İlişkin Kılavuz Yayınlandı

Tamamını Oku

03 Mayıs 2021

Geçici Vergide Beyan ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

Tamamını Oku

30 Nisan 2021

Çek İbraz Yasağına İlişkin Ticaret Bakanlığı Tebliği: Karşılığı Olan Çekler Ödenecek

Tamamını Oku

30 Nisan 2021

Çeklere İbraz, Çek ve Senetli Alacaklar ile Kamu Alacaklarına Takip Yasağı Geldi

Tamamını Oku

30 Nisan 2021

7318 Sayılı Kanun İle Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler

Tamamını Oku

30 Nisan 2021

314 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

30 Nisan 2021

Konaklama Hizmetlerinde KDV İndiriminin Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

30 Nisan 2021

İş Akdi Fesih Yasağı ve Nakdi Ücret Desteğinde Süre Uzatımı

Tamamını Oku

30 Nisan 2021

Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilen Desteklerin Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

28 Nisan 2021

Anayasa Mahkemesinden Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnasına İlişkin İptal Kararı

Tamamını Oku

26 Nisan 2021

7316 Sayılı Kanun ile Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler

Tamamını Oku

26 Nisan 2021

E-Belgelere İlişkin İhbar, İhtar ve İptallerin Gelir İdaresi Başkanlığına Bildirilmesi Zorunluluğu Başlıyor

Tamamını Oku

24 Nisan 2021

Finansman Gider Kısıtlaması Tebliğ Taslağı Güncellendi

Tamamını Oku

23 Nisan 2021

Kısa Çalışma Ödeneğinde Süre Uzatımı

Tamamını Oku

23 Nisan 2021

Mart Dönemi Beyan ve Bildirimlerinde Süre Uzatımı

Tamamını Oku

16 Nisan 2021

Kripto Varlıklara İlişkin Yönetmelik

Tamamını Oku

11 Nisan 2021

Kısmi Tevkifattan Doğan KDV İadelerine İlişkin GİB Yazısı

Tamamını Oku

06 Nisan 2021

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Kayda Alınması ve Devrine İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Tamamını Oku

05 Nisan 2021

Kurumlar Vergisi Oranında Artırım Öngören Kanun Teklifi Meclise Sunuldu

Tamamını Oku

05 Nisan 2021

Türk Lirası Mevduat Faizinde Stopaj İndiriminin Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

25 Mart 2021

Finansman Gider Kısıtlamasına İlişkin Tebliğ Taslağı Yayınlandı

Tamamını Oku

24 Mart 2021

527 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

12 Mart 2021

VERBİS'e Kayıt Yükümlülüğü Ertelendi

Tamamını Oku

10 Mart 2021

İş Akdi Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzinde Nakdi Ücret Desteğinde Süre Uzatımı

Tamamını Oku

05 Mart 2021

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğde (Tebliğ No: 2019/1) Değişiklik

Tamamını Oku

24 Şubat 2021

İlave 6 Puanlık Sigorta Primi Teşvikine Uzatma

Tamamını Oku

24 Şubat 2021

35 Seri No.lu KDV Tebliği Sonrası Tevkifat Durumu

Tamamını Oku

22 Şubat 2021

Ülke Bazlı Raporlamada Süre Uzatımı

Tamamını Oku

22 Şubat 2021

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicil Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik

Tamamını Oku

22 Şubat 2021

Yiyecek ve İçecek İşletmelerine Verilecek Ciro Kaybı Desteği Ödemeleri İçin Başvuru Süreci Başladı

Tamamını Oku

19 Şubat 2021

Rafineri ve Petrokimya Tesislerine Yönelik ÖTV Düzenlemesi

Tamamını Oku

19 Şubat 2021

Kısa Çalışma Ödeneğinde Süre Uzatıldı

Tamamını Oku

17 Şubat 2021

35 No.lu KDV Tebliği İle KDV Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

Tamamını Oku

07 Şubat 2021

E-Defterler ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Yükleme Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

06 Şubat 2021

34 No.lu KDV Tebliği İle KDV Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

Tamamını Oku

06 Şubat 2021

Serbest Bölgelerde Ücret İstisnası İçin Aranan İhracat Eşiği 2020 Yılı İçin Düşürüldü

Tamamını Oku

04 Şubat 2021

Finansman Gider Kısıtlaması Geldi

Tamamını Oku

04 Şubat 2021

Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde Stopaj Artırımı

Tamamını Oku

30 Ocak 2021

Konaklama Hizmet Sözleşmeleri Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Yapılabilecek

Tamamını Oku

30 Ocak 2021

Kentsel Dönüşüme Yönelik İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV İndirimi

Tamamını Oku

30 Ocak 2021

Mal İhracatına Yönelik İlave Destekler İçeren Karar Yayımlandı

Tamamını Oku

30 Ocak 2021

Özel İletişim Vergisi Artırıldı

Tamamını Oku

29 Ocak 2021

GEKAP Beyannameleri İçin Son Gün 1 Şubat

Tamamını Oku

28 Ocak 2021

Elektronik Belgeler Temmuz Döneminden İtibaren Ba - Bs Formlarına Dahil Edilmeyecek

Tamamını Oku

27 Ocak 2021

Mücbir Sebep Sorgulama Ekranı Açıldı

Tamamını Oku

25 Ocak 2021

Koronavirüs (COVID-19) Salgını Nedeniyle Faaliyeti Durdurulan İşletmelere Vergi Ertelemesi

Tamamını Oku

15 Ocak 2021

Kişisel Verileri Koruma Kurulu İlke Kararı

Tamamını Oku

15 Ocak 2021

Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

07 Ocak 2021

Ar-ge Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uzaktan Çalışma Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

07 Ocak 2021

2021 Yılı Asgari Ücret ve Kıdem Tazminatı Tavanı

Tamamını Oku

03 Ocak 2021

Elektronik Beyanname Aracılık/Aracılık Sorumluluk Sözleşmelerine İlişkin Önemli GİB Duyurusu

Tamamını Oku

02 Ocak 2021

Pay Defteri, Yönetim Kurulu Karar Defteri ile Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin Elektronik Ortamda Tutulması

Tamamını Oku

02 Ocak 2021

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Devrinde Önemli Değişiklikler Yapıldı

Tamamını Oku

02 Ocak 2021

2021 Yılı Temerrüt Faiz Oranı Belirlendi

Tamamını Oku

02 Ocak 2021

Ocak Ayında Aralık 2020 Dönemine İlişkin E-Fatura Düzenlenmesi Hakkında GİB Duyurusu

Tamamını Oku

01 Ocak 2021

Dahilde İşleme İzinlerine Ek Süre

Tamamını Oku

31 Aralık 2020

2021 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Tamamını Oku

31 Aralık 2020

Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

30 Aralık 2020

İş Akdi Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzinde Nakdi Ücret Desteğinde Süre Uzatımı

Tamamını Oku

30 Aralık 2020

Borç Yapılandırmada Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri Uzatıldı

Tamamını Oku

29 Aralık 2020

2021 Yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar

Tamamını Oku

29 Aralık 2020

2021 Yılında Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi

Tamamını Oku

29 Aralık 2020

2021 Yılında Uygulanacak Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Tutarlar

Tamamını Oku

26 Aralık 2020

Sermaye Kaybı ve Borca Batıklık Hesaplamalarında Kira, Amortisman ve Personel Giderlerinin Yarısı Dikkate Alınmayacak

Tamamını Oku

26 Aralık 2020

Vergi, Resim ve Harç İstisna Belgesi Başvuruları Elektronik Ortamda Yapılacak

Tamamını Oku

25 Aralık 2020

Tütün ve Tütün Mamullerinde ÖTV İndirimi

Tamamını Oku

24 Aralık 2020

Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteğinin Ayrıntıları Belirlendi

Tamamını Oku

23 Aralık 2020

Kira Ödemelerinde Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajı İndiriminin Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

23 Aralık 2020

Serbest (Döviz) Fonlarının Portföy Kazançlarına Stopaj Sıfırlandı

Tamamını Oku

23 Aralık 2020

Banka Tahvil ve Bonoları ile Bazı Yatırım Fonlarından Elde Edilecek Kazançlara Vergi İndirimi

Tamamını Oku

23 Aralık 2020

Kısa Çalışma Ödeneğine Yeni Başvuru İmkanı Tanındı ve Süre Uzatıldı

Tamamını Oku

23 Aralık 2020

Film Gösterimlerinde Eğlence Vergisi Sıfırlandı

Tamamını Oku

23 Aralık 2020

Covid 19 Tedbirleri Kapsamında Yapılan KDV İndirimlerinin Süresi Uzatıldı ve Covid 19 Aşısının KDV Oranı %1 Olarak Belirlendi

Tamamını Oku

20 Aralık 2020

Merkez Bankası Reeskont ve Avans Faiz Oranlarını Artırdı

Tamamını Oku

20 Aralık 2020

Ülke Bazlı Raporun Gönderim Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

18 Aralık 2020

E-Defter Uygulamasına Geçmesi Gereken Mükellefler Hakkında GİB Duyurusu

Tamamını Oku

08 Aralık 2020

MTV ve Trafik Para Cezası Borçlarının Yapılandırılmasına İlişkin Broşür Yayınlandı

Tamamını Oku

07 Aralık 2020

Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimi: Çember Daralıyor

Tamamını Oku

03 Aralık 2020

Vergi Alacaklarında Yeniden Yapılandırma İle İlgili İç Genelge Yayınlandı

Tamamını Oku

29 Kasım 2020

Vergi Alacaklarının Yapılandırılmasına İlişkin Genel Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

28 Kasım 2020

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ Yayımlandı

Tamamını Oku

28 Kasım 2020

2020 Yılı Yeniden Değerleme Oranı

Tamamını Oku

18 Kasım 2020

Yapılandırmaya İlişkin SGK Genelgesi Yayımlandı

Tamamını Oku

17 Kasım 2020

7256 Sayılı Kanunla Yapılan Vergisel Düzenlemeler

Tamamını Oku

17 Kasım 2020

7256 Sayılı Kanun Kapsamında Vergi Alacaklarında Yapılandırma

Tamamını Oku

27 Ekim 2020

Kısa Çalışma Ödeneğinde Süre Uzatımı

Tamamını Oku

27 Ekim 2020

İş Akdi Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzinde Nakdi Ücret Desteğinde Süre Uzatımı

Tamamını Oku

25 Ekim 2020

Döviz Cinsinden Sözleşme Bedellerine İlişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı Duyurusu

Tamamını Oku

25 Ekim 2020

Ar-ge Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uzaktan Çalışma Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

25 Ekim 2020

Üçüncü Geçici Vergi Yeniden Değerleme Oranı

Tamamını Oku

16 Ekim 2020

Yatırım Teşvik Mevzuatında Yapılan Değişiklikler

Tamamını Oku

09 Ekim 2020

Sahte Belge Düzenleme Riski Yüksek Olanların Mükellefiyet Kaydının Terkinine İlişkin VUK Genel Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

09 Ekim 2020

Anonim Şirket Genel Kurullarına İlişkin Yeni Düzenlemeler

Tamamını Oku

02 Ekim 2020

Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Anlaşma Onaylandı

Tamamını Oku

30 Eylül 2020

Mevduat Faizinde Stopaj İndirimi

Tamamını Oku

30 Eylül 2020

Kambiyo Muameleleri Vergisinde Oran İndirimi

Tamamını Oku

24 Eylül 2020

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Broşürü Yayınlandı

Tamamını Oku

18 Eylül 2020

Kar Payı Dağıtımı Sınırlaması Yıl Sonuna Kadar Uzatıldı

Tamamını Oku

12 Eylül 2020

Eğitim Hizmetlerinde KDV İadesi İle İlgili GİB Yazısı

Tamamını Oku

04 Eylül 2020

İş Akdi Fesih Yasağı Uzatıldı

Tamamını Oku

01 Eylül 2020

2021 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyetleri

Tamamını Oku

01 Eylül 2020

4 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

31 Ağustos 2020

Kısa Çalışma Ödeneğinde Süre Uzatımı

Tamamını Oku

30 Ağustos 2020

Binek Otomobillerin ÖTV Oranlarında Artış

Tamamını Oku

30 Ağustos 2020

Özel Okullar ve Üniversitelerde KDV İndirimi

Tamamını Oku

28 Ağustos 2020

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Düzenlemesinde Değişiklik

Tamamını Oku

26 Ağustos 2020

Ar-ge Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uzaktan Çalışma Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

26 Ağustos 2020

Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Karşılıklı Olarak Otomatik Değişimi Standardı Bilgilendirme Rehberi Yayınlanmıştır

Tamamını Oku

25 Ağustos 2020

KDV ve Gelir Vergisi Stopaj İndirimlerinin Uygulanmasına İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Yazısı

Tamamını Oku

23 Ağustos 2020

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Tamamını Oku

19 Ağustos 2020

Servis Taşımacılığında Uygulanacak KDV Oranı

Tamamını Oku

08 Ağustos 2020

Yurt Dışı Finansal Kuruluşların Döviz Alımlarında Kambiyo Muameleleri Vergisi Sıfırlandı

Tamamını Oku

03 Ağustos 2020

7252 Sayılı Kanun İle Yapılan İstihdama İlişkin Düzenlemeler

Tamamını Oku

31 Temmuz 2020

İş Akdi Fesih Yasağında İkinci Uzatma

Tamamını Oku

31 Temmuz 2020

Kısa Çalışma Ödeneğinde İkinci Uzatma

Tamamını Oku

31 Temmuz 2020

Kira Ödemelerinde Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajı İndirildi

Tamamını Oku

31 Temmuz 2020

Bazı Teslim ve Hizmetlerde KDV İndirimi

Tamamını Oku

30 Temmuz 2020

İzaha Davet Konusunu Düzenleyen 519 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

29 Temmuz 2020

Ar-ge Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uzaktan Çalışma Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

23 Temmuz 2020

GEKAP Usul ve Esasları Güncellendi

Tamamını Oku

23 Temmuz 2020

GEKAP Beyan ve Ödeme Sürelerinin Son Günü 4 Ağustos

Tamamını Oku

20 Temmuz 2020

E-İrsaliye Uygulama Kılavuzu Güncellendi

Tamamını Oku

10 Temmuz 2020

İkinci Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı

Tamamını Oku

07 Temmuz 2020

Kıdem Tazminatı Tavanı Açıklandı

Tamamını Oku

01 Temmuz 2020

İş Akdi Fesih Yasağı Uzatıldı

Tamamını Oku

01 Temmuz 2020

Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

27 Haziran 2020

Ar-ge Merkezlerinde Uzaktan Çalışma İmkanı Şartlı Olarak Uzatılırken Tam Zaman Eşdeğer Personel Sayısı Şartının Salgın Sürecinde Sağlanması Gerektiği Belirtilmiştir

Tamamını Oku

24 Haziran 2020

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu: İhbarname Ekinde Vergi İnceleme Raporunun Tebliğ Edilmemesi Tarhiyatı Sakatlamaz

Tamamını Oku

23 Haziran 2020

VERBİS Kayıt Süreleri Uzatıldı

Tamamını Oku

20 Haziran 2020

İşveren İşlemleri Genelgesi Yayımlandı

Tamamını Oku

19 Haziran 2020

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı

Tamamını Oku

13 Haziran 2020

Merkez Bankası Reeskont ve Avans Faiz Oranlarını İndirdi

Tamamını Oku

12 Haziran 2020

COVID-19 Salgını Nedeniyle TEYDEB Projelerine 3 Ay Ek Süre

Tamamını Oku

10 Haziran 2020

İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar Yürürlüğe Girdi

Tamamını Oku

09 Haziran 2020

Yabancı Para Cinsinden Nakdi Kredileri ile Dövize Endeksli Kredilerinin Toplamı 15 Milyon ABD Dolarının Üzerinde Olan Firmalara Haftalık Raporlama Yükümlülüğü Getirildi

Tamamını Oku

09 Haziran 2020

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörlerinin Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Karar Yürürlüğe Girdi

Tamamını Oku

08 Haziran 2020

Çok Taraflı Enstrümanın (MLI) Onaylanmasına İlişkin Kanun Teklifi Meclise Sunuldu

Tamamını Oku

03 Haziran 2020

Serbest (Döviz) Fonlarının Portföy Kazançları Üzerinden Yapılan Stopaj Oranı Yüzde 15 Oldu

Tamamını Oku

02 Haziran 2020

Danıştay: Kar Yedeklerinin Sermayeye Eklenmesi Kar Dağıtımıdır

Tamamını Oku

02 Haziran 2020

65 Yaş ve Üstünde Olan Bazı Mükellefler Tarafından Sokağa Çıkma Kısıtlamasının Kaldırılmasına Bağlı Olarak Yerine Getirilmesi Gereken Beyan ve Ödeme Yükümlülüğüne İlişkin Duyuru

Tamamını Oku

31 Mayıs 2020

311 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Kapsamında Sporculara ve Amatör Spor Hakemlerine Yapılan Ücret Ödemelerinin Vergilendirilmesi

Tamamını Oku

30 Mayıs 2020

311 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Kapsamında Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi

Tamamını Oku

29 Mayıs 2020

Karşı Tarafa Yükletilen Vekalet Ücretinin Vergilendirilmesi ve Gelir Vergisi Stopaj Uygulaması

Tamamını Oku

29 Mayıs 2020

311 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Kapsamında İşverenlerce Hizmet Erbabına Yapılan Ulaşım Yardımında Ücret İstisnası

Tamamını Oku

28 Mayıs 2020

Elektronik Defter Beratlarının Yükleme Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

28 Mayıs 2020

311 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Kapsamında Binek Otomobillerde Amortisman ve Gider Kısıtlaması

Tamamını Oku

27 Mayıs 2020

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Tanınan Vergi İndirimine İlişkin Yeni Usul ve Esaslar

Tamamını Oku

27 Mayıs 2020

Telif Kazançlarında İstisna Uygulamasının Usul ve Esasları Belirlendi

Tamamını Oku

25 Mayıs 2020

Finansman Bonoları ve Bir Yıldan Kısa Vadeli Kira Sertifikalarından Elde Edilen Gelirlerde Stopaj Oranı Yüzde 15’e Çıkarıldı

Tamamını Oku

24 Mayıs 2020

Kambiyo Muameleleri Vergisinin Oranı Yüzde 1 Oldu

Tamamını Oku

22 Mayıs 2020

İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı

Tamamını Oku

22 Mayıs 2020

Bankaların Fiziki Teslimat Olmaksızın Yaptıkları Altın Satışlarına Kambiyo Muameleleri Vergisi

Tamamını Oku

18 Mayıs 2020

Arge ve Tasarım Merkezlerinin Faaliyet Raporları ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki İşletmelerin Mali Denetim Raporlarının Teslim Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

17 Mayıs 2020

Kar Payı Dağıtımı Sınırlamasının Ayrıntıları Belirlendi

Tamamını Oku

14 Mayıs 2020

Meslek Mensupları ve Meslek Mensupları İle Beraber Çalışanlar Sokağa Çıkma Yasağından Muaf Tutulmuştur

Tamamını Oku

13 Mayıs 2020

Sigaradan Alınan Asgari Maktu ÖTV Tutarı Artırıldı

Tamamını Oku

12 Mayıs 2020

Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

12 Mayıs 2020

Yeni Ofisimizde Hizmetinizdeyiz

Tamamını Oku

11 Mayıs 2020

Elektronik Tebligat Sistemi Kitapçığı Yayınlandı

Tamamını Oku

11 Mayıs 2020

Covid-19 Salgını Nedeniyle Tamamlanamayan Yatırımlara Süre Uzatımı İmkanı

Tamamını Oku

08 Mayıs 2020

Mücbir Sebep Döneminde KDV İadesine İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi

Tamamını Oku

04 Mayıs 2020

Ar-ge ve Tasarım Merkezi Personelinin Uzaktan Çalışabilme Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

30 Nisan 2020

Yargı Alanında Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

29 Nisan 2020

Gayrimenkul Sermaye İratlarında Gerçek Gider Usulü

Tamamını Oku

27 Nisan 2020

Koronavirüs Salgını Kapsamında Alınan Mali ve Hukuki Tedbirler

Tamamını Oku

22 Nisan 2020

Mart Ayına İlişkin Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilme Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

21 Nisan 2020

Şubat ve Mart Dönemi KDV Beyannamelerinin Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

20 Nisan 2020

E-Defter Beratları Yükleme Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

17 Nisan 2020

Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Süre Uzatımı

Tamamını Oku

17 Nisan 2020

Covid-19 Tedbir Paketi İçeren 7244 Sayılı Kanun Yürürlüğe Girdi

Tamamını Oku

10 Nisan 2020

Onaylanmış Kişi Statü Belgelerine Süre Uzatımı

Tamamını Oku

08 Nisan 2020

Vergi Kanunlarına İlişkin Duran Süreler ve 2020/2 Sayılı Uygulama İç Genelgesi

Tamamını Oku

08 Nisan 2020

2020/3 Sayılı Uygulama İç Genelgesi İle Ana Faaliyet Kodu Değişikliği Başvuruları Düzenlendi

Tamamını Oku

04 Nisan 2020

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine Geçiş Ertelendi

Tamamını Oku

02 Nisan 2020

Mücbir Sebep Halinde Olan İşverenlerin SGK Prim Ödemeleri Ertelendi

Tamamını Oku

01 Nisan 2020

Mücbir Sebep Kapsamındaki Mükelleflerin Alımlarında Kısmi KDV Tevkifatı Uygulanmayacaktır

Tamamını Oku

31 Mart 2020

İhraç Kayıtlı Teslimlerde İhracat Süresi 68 No.lu KDV Sirküleri İle Uzatıldı

Tamamını Oku

30 Mart 2020

Kredi Kartıyla Ödenebilen Vergi Türlerinin Kapsamı Genişletilmiştir

Tamamını Oku

28 Mart 2020

Mücbir Sebep Halinden Yararlanma Sorgu Ekranı İnteraktif Vergi Dairesinde Açıldı

Tamamını Oku

27 Mart 2020

Koronavirüs Salgını Kapsamında Alınan Ekonomik ve Mali Tedbirleri İçeren Özet Tablo

Tamamını Oku

27 Mart 2020

Çek Ödeme Destek Kredisi ile Kredi Desteği Hakkında Türkiye Bankalar Birliği Duyurusu

Tamamını Oku

26 Mart 2020

YMM Tasdik Raporlarının Verilme Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

26 Mart 2020

Kolalı Gazoz ve Bazı Tütün Mamullerinde ÖTV Oranları Yeniden Belirlendi

Tamamını Oku

26 Mart 2020

Koronavirüs Salgını İle İlgili Ekonomik Tedbirler İçeren 7226 Sayılı Kanun Yürürlüğe Girdi

Tamamını Oku

25 Mart 2020

Koronavirüs Salgını İle İlgili Ekonomik Tedbirler İçeren Yasa Ne Getiriyor?

Tamamını Oku

25 Mart 2020

EXİMBANK İhracatçıya Destek Paketini Açıkladı

Tamamını Oku

24 Mart 2020

Beyan ve Ödeme Sürelerini Uzatan 518 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

Tamamını Oku

24 Mart 2020

Koronavirüs Salgınından Etkilenmeleri Nedeniyle Beyanları Uzatılarak Ertelenen Mükellefler Hakkında GİB Duyurusu

Tamamını Oku

23 Mart 2020

Şubat Dönemi KDV Beyan ve Ödeme Süreleri İle Ba-Bs Formları Bildirim Süreleri Uzadı

Tamamını Oku

23 Mart 2020

ARDEB, TEYDEB ve BİDEB Rapor Gönderim Tarihleri Üç Ay Ertelendi

Tamamını Oku

22 Mart 2020

Korona Salgını Kısa Çalışma Ödeneği Kapsamına Alındı

Tamamını Oku

22 Mart 2020

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından İşyerlerine Korona Virüs Önlemleri Konusunda Uyarılar

Tamamını Oku

22 Mart 2020

Geri Kazanım Katılım Payında Beyanname Dönemleri Değişti

Tamamını Oku

22 Mart 2020

İcra ve İflas Takipleri Durduruldu

Tamamını Oku

22 Mart 2020

Yurtiçi Hava Yolu İle Yolcu Taşımacılığında KDV Oranı Yüzde 1 Olarak Belirlendi

Tamamını Oku

20 Mart 2020

Şirket Genel Kurullarının Ertelenmesine İmkan Tanındı

Tamamını Oku

20 Mart 2020

Organizasyonların Ertelenmesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Tamamını Oku

20 Mart 2020

Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

19 Mart 2020

Covid-19 İle Mücadele Kapsamında Alınan Tedbirler Hakkında GİB Duyurusu

Tamamını Oku

19 Mart 2020

Muhtasar ve KDV Ödemelerinin 6 Ay Ertelenmesine Yönelik Gelir İdaresi Açıklaması

Tamamını Oku

19 Mart 2020

Covid-19 Salgını Riski ve Kısa Çalışma Ödeneği

Tamamını Oku

18 Mart 2020

Bankaların Zorunlu Karşılık Oranlarında 5 Puan İndirime Gidildi

Tamamını Oku

17 Mart 2020

Kredilerin Donuk Alacak Olarak Sınıflandırılması İçin Öngörülen Gecikme Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

17 Mart 2020

Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

16 Mart 2020

Korona Salgını Riski ve Telafi Çalışması İmkanı

Tamamını Oku

16 Mart 2020

Ar-ge ve Tasarım Merkezi Personeline Nisan Sonuna Kadar Evden Çalışabilme İmkanı Getirildi

Tamamını Oku

14 Mart 2020

Organize Sanayi Bölgesinde Bulunan İşyeri İçin Belediye Tarafından İlan ve Reklam Vergisi Alınamaz

Tamamını Oku

13 Mart 2020

İhraç Kaydıyla Teslim Edilen ÖTV’ye Tabi Mallarda KDV İadesi

Tamamını Oku

03 Mart 2020

KDV Tevkifat Oranında Değişiklik

Tamamını Oku

03 Mart 2020

Kambiyo Mevzuatında Değişiklik

Tamamını Oku

28 Şubat 2020

Geri Kazanım Katılım Payında Beyan ve Ödeme Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

25 Şubat 2020

İthalde Alınan Vergilerin Tahsilinde Özel Bankaların Protokolleri Feshedildi

Tamamını Oku

25 Şubat 2020

Transfer Fiyatlandırmasında Yeni Belgelendirme Yükümlülükleri

Tamamını Oku

21 Şubat 2020

İmar Planı Değişikliklerinde Değer Artış Payı Alınacak

Tamamını Oku

21 Şubat 2020

Geri Kazanım Katılım Payını Unutmayın

Tamamını Oku

20 Şubat 2020

Değerli Konut Vergisinde Değişiklik Yapan Kanun Yürürlüğe Girdi

Tamamını Oku

20 Şubat 2020

Kanun Yolundan Vazgeçme Müessesesinde İlişkin Vergi Usul Kanunu Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

19 Şubat 2020

GEKAP Beyannamelerinin Hazırlanması

Tamamını Oku

19 Şubat 2020

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini Vermeyi Unutmayın

Tamamını Oku

12 Şubat 2020

Değerli Konut Vergisi Sil Baştan

Tamamını Oku

09 Şubat 2020

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine Geçiş Ertelendi

Tamamını Oku

07 Şubat 2020

Değerli Konut Vergisinde Beyan ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

Tamamını Oku

07 Şubat 2020

311 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı

Tamamını Oku

05 Şubat 2020

Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliğ Taslağı

Tamamını Oku

04 Şubat 2020

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Duyuru

Tamamını Oku

31 Ocak 2020

Karar Defterlerinin Kapanış Tasdiklerini Unutmayın

Tamamını Oku

30 Ocak 2020

2020/2 Sayılı SGK Genelgesi Yayımlandı

Tamamını Oku

29 Ocak 2020

2020 Yılında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları

Tamamını Oku

25 Ocak 2020

Elazığ ve Malatya İllerinde Mücbir Sebep İlan Edildi

Tamamını Oku

24 Ocak 2020

Yıl Sonu Değerlemelerine Esas Alınacak Döviz Kurları

Tamamını Oku

22 Ocak 2020

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Kılavuzları

Tamamını Oku

22 Ocak 2020

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi İçin Dönem Değişikliği Bildirimi

Tamamını Oku

21 Ocak 2020

Yeni İhracat Genelgesi ile İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesinde Yapılan Değişiklikler

Tamamını Oku

18 Ocak 2020

E-Defter Beratı Yükleme Tercihinizi Yapmayı Unutmayın

Tamamını Oku

14 Ocak 2020

Ücretler İçin Ayrı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Verilebilecek

Tamamını Oku

10 Ocak 2020

515 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

09 Ocak 2020

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin SGK Duyurusu

Tamamını Oku

06 Ocak 2020

2020 Yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar

Tamamını Oku

05 Ocak 2020

Basit Usule Tabi Mükelleflerin Gün Sonunda Tek Bir Fatura Düzenleyebilmesine İlişkin Uygulama 2020 Yılında Devam Edecek

Tamamını Oku

04 Ocak 2020

2020 Yılında Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi

Tamamını Oku

04 Ocak 2020

2020 Yılında Uygulanacak Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Tutarlar

Tamamını Oku

04 Ocak 2020

Kuyumcu ve Mücevheratçılar İçin Fatura Düzenleme Haddi Artırıldı

Tamamını Oku

03 Ocak 2020

2020 Yılında Uygulanacak SGK Tavan Ücreti ve Kıdem Tazminatı Tavanı

Tamamını Oku

03 Ocak 2020

Mobilya ve Diğer Bazı Ürünlerin KDV Oranları İndirildi

Tamamını Oku

01 Ocak 2020

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Uygulamasında Değişiklik

Tamamını Oku

01 Ocak 2020

Otomatik Bilgi Değişimi Anlaşması Onaylandı

Tamamını Oku

31 Aralık 2019

Alkollü İçki ve Sigaraya 2020 Yılının İlk Altı Ayında ÖTV Artışı Yapılmayacağına Dair Karar Yayımlandı

Tamamını Oku

30 Aralık 2019

Varlık Barışında Süre Uzatımı

Tamamını Oku

30 Aralık 2019

İmalat Sanayi Yatırımlarına Tanınan İlave Kurumlar Vergisi Teşvikinde Süre Uzatımı

Tamamını Oku

30 Aralık 2019

İmalat Sanayi Yatırımlarına Yönelik İnşaat Harcamalarından Doğan KDV İadesinde Süre Uzatımı

Tamamını Oku

30 Aralık 2019

Gecikme Faizi, Gecikme Zammı ile Tecil Faizi İndirildi

Tamamını Oku

28 Aralık 2019

Kanun Yolunda Vazgeçme Müessesesine İlişkin Tebliğ Taslağı

Tamamını Oku

27 Aralık 2019

2020 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Tutarı

Tamamını Oku

27 Aralık 2019

VERBİS Kayıt Yükümlülüğü Ertelendi

Tamamını Oku

24 Aralık 2019

Sanayi Sicil Belgesi Sahibi Mükellefler ile Ar-ge Faaliyetinde Bulunan Mükelleflere Makine ve Teçhizat Teslimlerinde KDV İstisnasının Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

23 Aralık 2019

2020 Yılı MTV Artış Oranı Belli Oldu

Tamamını Oku

23 Aralık 2019

2019 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi

Tamamını Oku

20 Aralık 2019

İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı

Tamamını Oku

20 Aralık 2019

Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan Satışlarda Belge Düzeni

Tamamını Oku

17 Aralık 2019

VERBİS Kayıt Sürelerine İlişkin Hatırlatma

Tamamını Oku

16 Aralık 2019

1 Ocak 2020 Tarihinden İtibaren Bankalar Vasıtasıyla Yapılacak Vergi Tahsilatlarına İlişkin Duyuru

Tamamını Oku

13 Aralık 2019

Dijital Hizmet Vergisinin Ayrıntıları

Tamamını Oku

11 Aralık 2019

Değerli Konut Vergisinde Değer Tespitlerinin İlanı Başladı

Tamamını Oku

07 Aralık 2019

7194 Sayılı Kanun İle Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler

Tamamını Oku

03 Aralık 2019

309 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

21 Kasım 2019

308 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

12 Kasım 2019

Vergi Konseyi Yönetmeliği Yayımlandı

Tamamını Oku

11 Kasım 2019

İhracatçılara Yeşil Pasaport Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapıldı

Tamamını Oku

08 Kasım 2019

Yurt Dışından Gelen Sermaye Avansının Sermayeye Eklenmesine Süre Sınırı Geldi

Tamamını Oku

08 Kasım 2019

28 No lu KDV Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı

Tamamını Oku

04 Kasım 2019

Turizm Payı Mükellefiyeti İçin Başvuru Yapmayı Unutmayın

Tamamını Oku

03 Kasım 2019

Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

25 Ekim 2019

Tecil Faiz Oranı Düştü

Tamamını Oku

25 Ekim 2019

Değerli Konut Vergisinin Ayrıntıları

Tamamını Oku

22 Ekim 2019

E-Defter Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

Tamamını Oku

22 Ekim 2019

İş ve Teşebbüsün Başka Bir Adrese Nakli İşlemleri Sadeleştirildi

Tamamını Oku

21 Ekim 2019

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kapsamında Elektronik Ortamda Düzenlenmesi Zorunlu Belgeler

Tamamını Oku

16 Ekim 2019

27 Seri No.lu KDV Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

Tamamını Oku

11 Ekim 2019

Merkez Bankası Reeskont ve Avans Faiz Oranı Düştü

Tamamını Oku

02 Ekim 2019

Bazı Avukatlık ve Arabuluculuk Hizmetlerinde KDV Oranı Olarak Belirlendi

Tamamını Oku

02 Ekim 2019

Gecikme Zammı Oranı Aylık %2 Olarak Belirlendi

Tamamını Oku

20 Eylül 2019

Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan Satışlarda Bedellerin Yurda Getirilmesi Aranmayacak

Tamamını Oku

16 Eylül 2019

Propan Teslimlerinde ÖTV Değişikliği

Tamamını Oku

05 Eylül 2019

VERBİS Kayıt Süresi Uzatılmıştır

Tamamını Oku

31 Ağustos 2019

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Uygulamanın Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

09 Ağustos 2019

Konutta KDV İadesi Konusunda Danıştay Son Noktayı Koydu

Tamamını Oku

04 Ağustos 2019

508 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yürürlüğe Girdi

Tamamını Oku

02 Ağustos 2019

Varlık Barışı Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

Tamamını Oku

29 Temmuz 2019

Transfer Fiyatlandırması İncelemelerinde Gizli Emsal Konusunda Danıştay Kararı

Tamamını Oku

27 Temmuz 2019

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine Geçiş Ertelendi

Tamamını Oku

26 Temmuz 2019

İktisadi İşletmenin Karının Derneğe veya Vakfa Aktarımı Kar Dağıtımı mıdır?

Tamamını Oku

25 Temmuz 2019

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulundan Çok Önemli Bir Karar

Tamamını Oku

22 Temmuz 2019

7186 Sayılı Kanun Kapsamında Finansal Yeniden Yapılandırma ve Vergisel Avantajlar

Tamamını Oku

22 Temmuz 2019

7186 Sayılı Kanun İle Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler

Tamamını Oku

19 Temmuz 2019

Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticiler Sgk Prim Borçlarının Ödenmesinden Sorumludur

Tamamını Oku

19 Temmuz 2019

Yurt Dışından Getirilen Telefonların Kullanım İzin Harcı 1.500 TL Oldu

Tamamını Oku

15 Temmuz 2019

Turizm İşletmelerinden Turizm Payı Alınacak

Tamamını Oku

10 Temmuz 2019

Torba Yasa İle Vergi Kanunlarında Yapılması Planlanan Değişiklikler

Tamamını Oku

05 Temmuz 2019

Kıdem Tazminatı Tavanı

Tamamını Oku

01 Temmuz 2019

İmar Barışında Ödeme Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

30 Haziran 2019

Gecikme Zammı ve Gecikme Faizi Oranı Arttı

Tamamını Oku

20 Haziran 2019

Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulundan Limited Şirket Ortakları ve Kanuni Temsilcilerinin Sorumluluğu Hakkında Karar

Tamamını Oku

18 Haziran 2019

Sanayici ve İhracatçılara Kambiyo Muameleleri Vergisi Kaldırıldı

Tamamını Oku

18 Haziran 2019

Hurda İndirimine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı

Tamamını Oku

12 Haziran 2019

Hurda Araç İndiriminde Tavan 15 Bin TL Oldu

Tamamını Oku

17 Mayıs 2019

Anayasa Mahkemesinden Vergi Suçları Konusunda Karar

Tamamını Oku

15 Mayıs 2019

Kambiyo Muameleleri Vergisi Geri Geldi

Tamamını Oku

14 Mayıs 2019

Vergi, Resim ve Harç İstisna Belgelerinin İptali İşleminin Geri Alınabilmesine İmkan Tanındı

Tamamını Oku

02 Mayıs 2019

Mevduat Faizlerine Uygulanan Stopaj Oranında Değişiklik

Tamamını Oku

01 Mayıs 2019

KDV ve ÖTV Oranlarında Değişiklik

Tamamını Oku

29 Nisan 2019

E-Defter Oluşturma ve Berat Yükleme Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

25 Nisan 2019

Nur Ekesan Konferansı: Serbest Meslek Erbabı Olarak Avukatların Vergilendirilmesi

Tamamını Oku

20 Nisan 2019

Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Plastik Poşet Vergisi Beyanname Rehberi

Tamamını Oku

12 Nisan 2019

İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılan İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtlarında ÖTV İadesi

Tamamını Oku

04 Nisan 2019

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Konusunda Yeni Düzenleme

Tamamını Oku

04 Nisan 2019

Plastik Poşet Beyannamesinde Yeni Düzenlemeler

Tamamını Oku

03 Nisan 2019

Anayasa Mahkemesinden İhtirazi Kayıtla Beyan Konusunda Çok Önemli Karar

Tamamını Oku

02 Nisan 2019

Prof. Dr. Şükrü Kızılot Anısına Vergi Hukukunda Güncel Sorunlar Sempozyumu

Tamamını Oku

29 Mart 2019

Bazı Beyannamelerin Verilme Süreleri Kalıcı Olarak Uzatıldı

Tamamını Oku

28 Mart 2019

İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Yapan Mükelleflere KDV İndirimi İmkanı Tanındı

Tamamını Oku

26 Mart 2019

25 Seri No.lu KDV Tebliği ile Yapılan Düzenlemeler

Tamamını Oku

25 Mart 2019

Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı

Tamamını Oku

22 Mart 2019

Binek Oto Teslimlerinde KDV Oranı Konusunda Düzenleme Yapıldı

Tamamını Oku

21 Mart 2019

Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopaj Oranları ile BSMV Oranında Değişiklik Yapıldı

Tamamını Oku

21 Mart 2019

Vergi ve Tapu Harcı İndirimleri Uzatıldı

Tamamını Oku

15 Mart 2019

307 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

Tamamını Oku

15 Mart 2019

306 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği İle Yapılan Düzenlemeler

Tamamını Oku

11 Mart 2019

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Tanınan %5 İndirim Konusunda Durumunuzu Sorgulayabilirsiniz

Tamamını Oku

06 Mart 2019

1 Nolu KDV Beyannamesinde Değişiklik Yapıldı

Tamamını Oku

06 Mart 2019

Temel Senaryoda Düzenlenen E-Faturaların İptaline İlişkin E-Fatura İptal Portalı Oluşturuldu

Tamamını Oku

04 Mart 2019

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik

Tamamını Oku

03 Mart 2019

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Uygulamasının Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

01 Mart 2019

İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılan İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtlarının Özel Tüketim Vergisi Sıfırlanmıştır

Tamamını Oku

27 Şubat 2019

Dövizli Sözleşme Yasağı Konusunda Soru ve Cevaplar Yayınlandı

Tamamını Oku

25 Şubat 2019

Muhtasar, KDV ve Damga Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

22 Şubat 2019

Basılı Kitap ve Süreli Yayın Teslimlerinde KDV Sıfırlandı

Tamamını Oku

20 Şubat 2019

Ön Kontrol Raporu İle KDV İadesi Başlıyor

Tamamını Oku

19 Şubat 2019

İkale veya Karşılıklı Sonlandırma Sözleşme Kapsamında Yapılan Ödemelerden Kesilmiş Olan Vergilerin İadesi

Tamamını Oku

17 Şubat 2019

Konkordato Kapsamındaki Alacaklarda Şüpheli Alacak Karşılığı Uygulaması Hakkında Sirküler Yayınlandı

Tamamını Oku

15 Şubat 2019

23 Seri Nolu KDV Tebliği İle Yapılan Değişiklikler

Tamamını Oku

15 Şubat 2019

İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerinde Stopaja İlişkin Kurumlar Vergisi Tebliği

Tamamını Oku

14 Şubat 2019

Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

13 Şubat 2019

Konkordato Kapsamındaki Alacakların Şüpheli Alacak Olarak Değerlendirilmesine İlişkin Sirküler Taslağı

Tamamını Oku

11 Şubat 2019

Kamu İhale Mevzuatı Açısından Harçlar Vergi Borcu Kapsamından Çıkarılmıştır

Tamamını Oku

08 Şubat 2019

MUH, MUHSGK, MUHGVK281 ve MUH30 Kodlu Beyannamelerde Değişiklik Yapılmıştır

Tamamını Oku

08 Şubat 2019

ÖTV-1 Beyannamesinde Değişiklik

Tamamını Oku

08 Şubat 2019

KDV Beyannamesinde Yer Alan İndirimler Tablosunda Değişiklik Yapılmıştır

Tamamını Oku

07 Şubat 2019

Katma Değer Vergisinde Hasılat Esaslı Vergilendirmeye İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı

Tamamını Oku

04 Şubat 2019

Yıl Sonu Değerleme İşlemlerinde Esas Alınacak Kurlar Belirlendi

Tamamını Oku

30 Ocak 2019

7162 Sayılı Kanun İle Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler

Tamamını Oku

25 Ocak 2019

ÖTV Uygulamasında Bulgaristan ve KKTC İçin Standart Yakıt Deposu Tanımı Değişti

Tamamını Oku

18 Ocak 2019

7161 Sayılı Kanun İle Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler

Tamamını Oku

13 Ocak 2019

7143 Sayılı Kanunun Geçici İkinci Maddesi Kapsamında SGK Borç Yapılandırmasının Usul ve Esasları Açıklandı

Tamamını Oku

07 Ocak 2019

7143 Sayılı Kanuna İlişkin 5 Nolu Genel Tebliğ Yayımlandı

Tamamını Oku

02 Ocak 2019

2019 Yılı Emlak Vergi Değerleri

Tamamını Oku

02 Ocak 2019

Vergi Usul Kanununda Artan Had ve Tutarlar

Tamamını Oku

02 Ocak 2019

Gelir Vergisi Kanununda Artan Had ve Tutarlar

Tamamını Oku

02 Ocak 2019

Vergi ve Harç İndirimleri Uzatıldı

Tamamını Oku

02 Ocak 2019

2019 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları

Tamamını Oku

02 Ocak 2019

2019 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Artış Oranı

Tamamını Oku

02 Ocak 2019

Mal ve Hizmet Tedarikinde Temerrüt Faiz Oranı Belirlendi

Tamamını Oku

01 Ocak 2019

İmar Barışında Başvuru ve Ödeme Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

29 Aralık 2018

7143 Sayılı Yapılandırma Kanunundan Yararlanma Hakkını Kaybedenlere Yeni İmkan Tanındı

Tamamını Oku

29 Aralık 2018

2019 Yılı Sigorta Primine Esas Aylık Kazancın Alt ve Üst Sınırı

Tamamını Oku

29 Aralık 2018

2019 Yılı Asgari Ücret Tutarı Belirlendi

Tamamını Oku

26 Aralık 2018

İmar Barışı Kapsamında Ödenen Kayıt Bedelinin Değerlemesi

Tamamını Oku

20 Aralık 2018

E-Gazete ve E-Kitapta KDV Oranı Değişti

Tamamını Oku

19 Aralık 2018

İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerinde Stopaj

Tamamını Oku

12 Aralık 2018

7153 Sayılı Kanun ile Kentsel Dönüşüm Projelerinde Vergi ve Harç İstisnaları Konusunda Yapılan Düzenleme

Tamamını Oku

01 Aralık 2018

Varlık Barışına İlişkin Bildirim Ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

Tamamını Oku

30 Kasım 2018

2018 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi

Tamamını Oku

22 Kasım 2018

Döviz Cinsinden Sözleşmelerin Türk Lirasına Çevrilmesinde Damga Vergisi Uygulaması

Tamamını Oku

16 Kasım 2018

Döviz Cinsinden Sözleşme Sınırlamasında Son Değişiklikler

Tamamını Oku

16 Kasım 2018

Dövizli Sözleşme Yasağına İlişkin Tebliğ

Tamamını Oku

12 Kasım 2018

İnterkatif Vergi Dairesinde Sunulmaya Başlanan Hizmetler

Tamamını Oku

09 Kasım 2018

Yurt Dışından Getirilen Telefonların Harç Bedeli Arttırıldı

Tamamını Oku

09 Kasım 2018

Yatırım Teşvik Mevzuatında Yapılan Değişiklikler

Tamamını Oku

06 Kasım 2018

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Merkez Bankası Genelgesi

Tamamını Oku

31 Ekim 2018

KDV ve ÖTV İndirim Paketi Yürürlüğe Girdi

Tamamını Oku

31 Ekim 2018

İmar Barışı İçin Başvuru Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

27 Ekim 2018

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine Geçiş Ertelendi

Tamamını Oku

16 Ekim 2018

Hazine ve Maliye Bakanlığı Dövizli Sözleşmelerin Türk Lirasına Çevrileceği Bedel Konusunda Görüş Değiştirdi

Tamamını Oku

15 Ekim 2018

15 Ekim Günü Vergi Daireleri Saat 19:00'a Kadar Açıktır

Tamamını Oku

15 Ekim 2018

İnteraktif Vergi Dairesi Broşürü Yayınlandı

Tamamını Oku

15 Ekim 2018

7143 sayılı Kanun Taksitleri İçin Son Gün

Tamamını Oku

12 Ekim 2018

Döviz Cinsinden Sözleşme Yasağı Konusunda Sorulan Sorulara Hazine ve Maliye Bakanlığının Yanıtları

Tamamını Oku

11 Ekim 2018

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Yapılan Değişiklikler

Tamamını Oku

10 Ekim 2018

21 Seri Nolu KDV Tebliği İle KDV Uygulamasında Yapılan Değişiklikler

Tamamını Oku

06 Ekim 2018

Döviz Cinsinden Sözleşme Yasağının Ayrıntıları Belirlendi

Tamamını Oku

02 Ekim 2018

7143 Sayılı Kanun Kapsamındaki Vergi Borçları İçin İlk Taksit Ödeme Süreleri Uzatıldı

Tamamını Oku

24 Eylül 2018

Binek Otomobillerin ÖTV Tarifesinde Değişiklik Yapıldı

Tamamını Oku

23 Eylül 2018

7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu 1. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 1 Ekim

Tamamını Oku

19 Eylül 2018

Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Yayımlanmıştır

Tamamını Oku

15 Eylül 2018

Sermaye Kaybı ve Borca Batıklık Hesaplamalarında Kur Farklarına İlişkin Düzenleme

Tamamını Oku

13 Eylül 2018

Sözleşme Bedellerinin TL Olarak Belirlenmesine İlişkin Karar Yayımlandı

Tamamını Oku

12 Eylül 2018

İhracat Bedellerini Yurda Getirme Zorunluluğuna Uymamanın Yaptırımı

Tamamını Oku

07 Eylül 2018

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Uygulamasının Başlangıç Tarihi ve İthalat Ödemeleri

Tamamını Oku

06 Eylül 2018

20 Seri Nolu KDV Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

Tamamını Oku

06 Eylül 2018

Tecil Faiz Oranı Yıllık Yüzde 22 Olarak Belirlendi

Tamamını Oku

05 Eylül 2018

Gecikme Zammı Oranı Yüzde 2 Olarak Belirlendi

Tamamını Oku

04 Eylül 2018

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)

Tamamını Oku

16 Ağustos 2018

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Karar

Tamamını Oku

15 Ağustos 2018

15 Ağustos 2018 Tarihinde Yapılan Finansal Düzenlemeler

Tamamını Oku

15 Ağustos 2018

Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik

Tamamını Oku

06 Ağustos 2018

Marka Lisans Sözleşmelerinde Damga Vergisini Fazla Ödemeyin

Tamamını Oku

02 Ağustos 2018

7143 Sayılı Kanuna İlişkin Uzayan Başvuru Süreleri

Tamamını Oku

31 Temmuz 2018

Vergi Yapılandırmaları İçin Başvuru Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

29 Temmuz 2018

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu: Sirküler İptal Davasına Konu Edilebilir

Tamamını Oku

28 Temmuz 2018

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu: Kar Yedeklerinin Sermayeye Eklenmesi Kar Dağıtımıdır

Tamamını Oku

05 Temmuz 2018

Varlık Barışına İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlandı

Tamamını Oku

27 Haziran 2018

Ülkeler Arasında Otomatik Bilgi Değişimi Başlıyor

Tamamını Oku

26 Haziran 2018

Asgari Ücret Destek Tutarının Mahsup İşlemine İlişkin SGK Genelgesi Yayımlandı

Tamamını Oku

22 Haziran 2018

01.Temmuz.2018 de Çalışan Sayısı 10 ila 49 Arasında Olan Şirketlerin Bireysel Emeklilik Sistemine Geçişi Zorunlu

Tamamını Oku

19 Haziran 2018

Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı

Tamamını Oku

12 Haziran 2018

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Seri No: 1 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri No: 16 Resmi Gazetede Yayınlandı

Tamamını Oku

05 Haziran 2018

18 Seri Nolu KDV Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

Tamamını Oku

04 Haziran 2018

7143 Sayılı Kanunun Uygulaması İle İlgili İç Genelge (2018-1) Yayımlandı

Tamamını Oku

29 Mayıs 2018

Nur Ekesan Konferansı: Vergi Affı ve Taşınmazların Yeniden Değerlenmesi

Tamamını Oku

28 Mayıs 2018

7143 Sayılı Kanuna İlişkin Genel Tebliğ (Seri No 1) Yayımlandı

Tamamını Oku

25 Mayıs 2018

15 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

25 Mayıs 2018

498 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

25 Mayıs 2018

495 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

25 Mayıs 2018

E-Defterlerin Yüklenilme Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

25 Mayıs 2018

7143 Sayılı Kanuna İlişkin Genel Tebliğ (Seri No: 1) Resmi Gazetede Yayımlandı

Tamamını Oku

25 Mayıs 2018

7143 Sayılı Kanuna İlişkin Genel Tebliğ (Seri No: 1) Resmi Gazetede Yayımlandı

Tamamını Oku

24 Mayıs 2018

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede Yayımlandı

Tamamını Oku

24 Mayıs 2018

Vergide Elektronik Dönüşüm Kapsamını Genişletecek Olan VUK Genel Tebliğ Taslağı Yayımlandı

Tamamını Oku

22 Mayıs 2018

Mükellef ve Mali Müşavirler İçin Af Kanunu Rehberi

Tamamını Oku

22 Mayıs 2018

Muhtasar, Damga Vergisi ve KDV Beyannamelerinin Verilme Süreleri 28 Mayıs 2018 Pazartesi Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır

Tamamını Oku

21 Mayıs 2018

7143 Sayılı Kanuna Göre Matrah ve Vergi Artırımı

Tamamını Oku

20 Mayıs 2018

7143 Sayılı Kanuna Göre İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler

Tamamını Oku

18 Mayıs 2018

7143 Sayılı Kanuna Göre Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklarda Yapılandırma

Tamamını Oku

18 Mayıs 2018

7143 Sayılı Kanuna Göre İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi

Tamamını Oku

18 Mayıs 2018

7143 Sayılı Kanuna Göre Kesinleşmiş Alacaklarda Yapılandırma

Tamamını Oku

18 Mayıs 2018

7143 Sayılı Kanun Resmi Gazetede Yayımlandı

Tamamını Oku

11 Mayıs 2018

2018 I. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

02 Mayıs 2018

Vergi Affı Öngören Yasa Tasarısı Meclise Sunuldu

Tamamını Oku

25 Nisan 2018

Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 26 Nisan 2018 Perşembe Günü Sonuna Kadar Uzatıldı

Tamamını Oku

20 Nisan 2018

Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi ile E Defter Oluşturulması ve Beratlarının Yüklenilme Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

08 Nisan 2018

7104 Sayılı Kanun İle Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler

Tamamını Oku

06 Nisan 2018

Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapan 7104 Sayılı Kanun Resmi Gazetede Yayımlandı

Tamamını Oku

05 Nisan 2018

Sanayi Sicil Belgesine Sahip Şirketlerin 2017 Yılına Ait Yıllık İşletme Cetvelini 30.Nisan.2018 Tarihine Kadar Bakanlığa Göndermesi Gerekiyor

Tamamını Oku

05 Nisan 2018

2018 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı

Tamamını Oku

28 Mart 2018

7103 Sayılı Kanun ile Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler

Tamamını Oku

26 Mart 2018

Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında Tahsilat Genel Tebliği Seri A Sıra No 10 Yayımlandı

Tamamını Oku

26 Mart 2018

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

21 Mart 2018

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No 493 Resmi Gazetede Yayımlandı

Tamamını Oku

16 Mart 2018

7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı

Tamamını Oku

28 Şubat 2018

KDV Reform Paketi ile Arsa Payı Karşılığı İnşaat İşlerinde Yapılacak Değişiklikler

Tamamını Oku

28 Şubat 2018

İnteraktif Vergi Dairesi Uygulamasına İlişkin 492 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

27 Şubat 2018

KDV Reformu Öngören Yasa Tasarısı Meclise Sunuldu

Tamamını Oku

26 Şubat 2018

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Tamamını Oku

26 Şubat 2018

Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında BKK

Tamamını Oku

22 Şubat 2018

Yatırım Teşvik Mevzuatında Değişiklik Yapan Karar Resmi Gazetede Yayımlandı

Tamamını Oku

20 Şubat 2018

GİB E-Fatura Duyuruları

Tamamını Oku

15 Şubat 2018

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri No 2 Yayımlandı

Tamamını Oku

12 Şubat 2018

Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

07 Şubat 2018

Geriye Dönük SGK Prim Teşviklerinin Alınması İçin 1 Aylık Süre Tanınıyor

Tamamını Oku

05 Şubat 2018

Türkakım Gaz Boru Hattı Projesi Genel Tebliği Seri No 1

Tamamını Oku

05 Şubat 2018

Özel Hesap Dönemine Tabi Mükelleflerin KDV İndirimi Konusunda Yeni Düzenleme

Tamamını Oku

04 Şubat 2018

Yeni Torba Yasa ile Vergi ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında Yapılacak Değişiklikler

Tamamını Oku

04 Şubat 2018

Vergi Kanunlarında Değişiklik Öngören Torba Yasa Tasarısı Meclise Sunuldu

Tamamını Oku

31 Ocak 2018

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri No 17 Yayımlandı

Tamamını Oku

25 Ocak 2018

Türkiye’de Yerleşik Kişilerin Döviz Kredisi Kullanımları Sınırlanıyor

Tamamını Oku

25 Ocak 2018

SGK Genelgesi 2018 2

Tamamını Oku

25 Ocak 2018

“Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 491)” Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tamamını Oku

25 Ocak 2018

“Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)” Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tamamını Oku

25 Ocak 2018

“Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar” Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tamamını Oku

25 Ocak 2018

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Mevzuat Değişiklikleri

Tamamını Oku

16 Ocak 2018

Elektronik Tebligatta Ceza Uygulamasının Suç ve Cezada Kanunilik İlkesine Aykırı Olduğuna Dair Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı

Tamamını Oku

15 Ocak 2018

Türkiyede İkamet Etmeyenlere Özel Fatura İle Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı

Tamamını Oku

05 Ocak 2018

2018 Yılı İçin Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlenmiştir

Tamamını Oku

04 Ocak 2018

2018 Yılında Uygulanacak SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret Belirlenmiştir

Tamamını Oku

04 Ocak 2018

2018 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Tutarı ve İşveren Maliyeti Belirlenmiştir

Tamamını Oku

03 Ocak 2018

2018 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları Belirlenmiştir

Tamamını Oku

03 Ocak 2018

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Seri No 49 Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi

Tamamını Oku

03 Ocak 2018

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No 49 Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi

Tamamını Oku

03 Ocak 2018

2018 Yılında Gelir Vergisinde Uygulanacak Olan Had ve Tutarlar Belirlenmiştir

Tamamını Oku

03 Ocak 2018

2018 Yılında Vergi Usul Kanununda Uygulanacak Olan Had ve Tutarlar Belirlenmiştir

Tamamını Oku

03 Ocak 2018

2018 Yılında Uygulanacak Maktu ve Nispi Damga Vergileri Belirlenmiştir

Tamamını Oku

02 Ocak 2018

Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarına İlişkin Karar Yayımlandı

Tamamını Oku

02 Ocak 2018

Özel Tüketim Vergisi(III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri No 1

Tamamını Oku

02 Ocak 2018

Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışına İlişkin Usul ve Esasları Belirleyen Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No 382 Yürürlüğe Girmiştir

Tamamını Oku

02 Ocak 2018

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Seri No 16

Tamamını Oku

02 Ocak 2018

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri No 16

Tamamını Oku

02 Ocak 2018

2018 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

27 Aralık 2017

2018 Yılında Tutulacak Defterlerin Tasdik Zamanları ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi Açıklamaları

Tamamını Oku

27 Aralık 2017

Malul Ve Engellilerin Kullanımına Mahsus Taşıtlarda Uygulanacak ÖTV İstisnasına Silindir Hacmine Bakılmaksızın 200.000 TL Üst Sınır Getirilmesine İlişkin ÖTV Genel Tebliği Yayınlandı

Tamamını Oku

27 Aralık 2017

FATİH Projesi Kapsamındaki Teslimlerde Uygulanacak ÖTV İstisnasına İlişkin Genel Tebliğ Yayınlandı

Tamamını Oku

27 Aralık 2017

İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği 2017 3 Yayınlandı

Tamamını Oku

26 Aralık 2017

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No 72 Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe Girdi

Tamamını Oku

25 Aralık 2017

Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Gelir ve Kurumlar Vergisi Tutarında Yüzde 5 İndirim Uygulaması Hakkındaki 301 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı

Tamamını Oku

25 Aralık 2017

1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri No 14

Tamamını Oku

21 Aralık 2017

2017 Yılı Kasım Ayına İlişkin Sigorta Primleri İle Ertelenen 2017 Yılı Şubat Ayına İlişkin Sigorta Primlerinin 02.01.2018 Tarihinde Ödenmesine İlişkin SGK Duyurusu

Tamamını Oku

21 Aralık 2017

EFT POS Cihazı Yerine EFT POS Özellikli Yeni Nesil ÖKC Kullanılması Hakkında Bazı Açıklamaların Yer Aldığı VUK Genel Tebliği Yayınlandı

Tamamını Oku

21 Aralık 2017

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyeti Hakkında Bazı Açıklamaların Yer Aldığı VUK Genel Tebliği Yayınlandı

Tamamını Oku

21 Aralık 2017

Amasya, Bartın, Çankırı ve Kırşehir İlleri Dışındaki İllerdeki Mükellefler ile Bankaların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Birleştirilmesi Uygulamasının 01.07.2018 Tarihine Ertelenmesi Hakkındaki Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği Yayınlandı

Tamamını Oku

18 Aralık 2017

E Müstahsil Makbuzu, E İrsaliye ve E Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Açıklamaların Yer Aldığı 487 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

18 Aralık 2017

Serbest Meslek Erbabı İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler İle Basit Usule Tabi Olan Mükelleflerin Kayıtlarının Elektronik Ortamda Tutulmasına İlişkin 486 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

18 Aralık 2017

Mükellefin Adresi ve Adres Değişikliği ile Bu Adreslere Yapılacak Tebligatın Usul ve Esasları Hakkında 485 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

15 Aralık 2017

Kurum Aktifinde 2 Tam Yıldan Fazla Yer Alan Taşınmazın 5 Aralık 2017 tarihinden İtibaren Satılmasından Doğan Kazancın Artık %50 sine K.V. İstisnası Uygulanabilecektir

Tamamını Oku

15 Aralık 2017

E Fatura, E Defter ve E Arşive Geçmek Zorunda Olan Mükelleflere İlişkin Bilgilendirme

Tamamını Oku

14 Aralık 2017

2016 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kalan KDV İadesinin En Son Kasım 2017 KDV Beyannamesi’nde Talep Edilmesi Gerekmektedir

Tamamını Oku

14 Aralık 2017

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği Sıra No: 1 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi

Tamamını Oku

14 Aralık 2017

2017 Yılı Gayrimenkul Sermaye İradının Safi Tutarının Tespitinde Uygulanacak Olan Götürü Giderin % 15 e İndirilmesine İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

07 Aralık 2017

Net Ücreti 1.404,06 TL'nin Altına Düşenlere İlave AGİ Uygulanmasına İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

05 Aralık 2017

7061 Sayılı Kanun ile Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler

Tamamını Oku

05 Aralık 2017

7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de Yayınlandı

Tamamını Oku

05 Aralık 2017

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri No 15

Tamamını Oku

05 Aralık 2017

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) Seri No 27

Tamamını Oku

05 Aralık 2017

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Tamamını Oku

01 Aralık 2017

Altyapı Gayrimenkul Yatırım Fonları ve Ortaklıklarının Kurumlar Vergisi İstisnasından Yararlanamayacaklarına Dair 13 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

Tamamını Oku

01 Aralık 2017

Torba Kanun Metni TBMM'de Kabul Edilerek Yasalaştı

Tamamını Oku

27 Kasım 2017

Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi Resmi Gazete'de Yayımlandı

Tamamını Oku

16 Kasım 2017

483 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 6. Maddesi uyarınca ÖKC Kullanma Mecburiyetinden Muaf Olmak İsteyen Mükelleflere İlişkin Duyuru

Tamamını Oku

01 Kasım 2017

İhracat İşlemlerinde Bedelsiz E-Fatura Düzenleyen Mükelleflere İlişkin GİB Duyurusu

Tamamını Oku

31 Ekim 2017

Ertelenen SGK Primleri KDV Mahsubu İle Ödenebilecek SGK Duyurusu

Tamamını Oku

30 Ekim 2017

İş Davalarında Arabulucuya Başvuru Şartı Getiren İş Mahkemeleri Kanunu Resmi Gazetede Yayımlandı

Tamamını Oku

25 Ekim 2017

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 46 Nolu Sirküleri Yayımlandı

Tamamını Oku

20 Ekim 2017

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Gayri Maddi Haklardan Elde Edilen Kazançlara İstisna Uygulamasına İlişkin BKK Yayımlandı

Tamamını Oku

11 Ekim 2017

ERTELENEN SİGORTA PRİMLERİNİN ÖDENMESİ HAKKINDA HATIRLATMA

Tamamını Oku

11 Ekim 2017

Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanımı Belirlenen Mükelleflere İlişkin GİB Duyurusu Yayınlandı

Tamamını Oku

05 Ekim 2017

KDV İadesi Kontrol Raporlarının Oluşması İçin Gereken Kriterlere İlişkin GİB Duyurusu

Tamamını Oku

05 Ekim 2017

GİB Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu Taslağı Hazırladı

Tamamını Oku

05 Ekim 2017

KDV 1 ve Gelir Geçici Vergi Beyannamelerinde Yapılan Değişiklikler Hakkında GİB Duyuruları

Tamamını Oku

03 Ekim 2017

2017 Eylül Ekim Kasım Aralık Aylarında Aylık Net Ücreti 1.404,06 TL Altında Kalanlara İlave AGİ Geliyor

Tamamını Oku

03 Ekim 2017

Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanımı Hakkında Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No 483

Tamamını Oku

28 Eylül 2017

TORBA YASA TASARISI İLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILMASI PLANLANAN DEĞİŞİKLİKLER

Tamamını Oku

27 Eylül 2017

Altına Dayalı Devlet İç Borçlanma Senetleri ve Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Altına Dayalı Kira Sertifikalarından Elde Edilen Kazançlar İçin Tevkifat Oranı Belirlendi

Tamamını Oku

27 Eylül 2017

Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik Mimarlık ve Etüt Proje Hizmetlerinde KDV Tevkifat Oranı Değiştirilmiştir

Tamamını Oku

26 Eylül 2017

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği Seri No 4

Tamamını Oku

25 Eylül 2017

Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Ödeme Yapma Zorunluluğunun Kaldırılmasına İlişkin Karar Yayımlandı

Tamamını Oku

14 Eylül 2017

Vergi Usul Kanununun Pişmanlık ve Islah Başlıklı 371 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı

Tamamını Oku

28 Ağustos 2017

KDV1 Beyannamesi Yeni Versiyonunda Belge Türleri ve Sayıları İstenecek

Tamamını Oku

25 Ağustos 2017

KIŞ LASTİĞİ BİNEK OTOLARDA DA ZORUNLU OLDU

Tamamını Oku

25 Ağustos 2017

İŞ KANUNUNA İLİŞKİN FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Tamamını Oku

25 Ağustos 2017

İŞ KANUNUNA İLİŞKİN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Tamamını Oku

25 Ağustos 2017

ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Tamamını Oku

25 Ağustos 2017

SGK Tarafından 2017 Yılı Temmuz Ayına İlişkin Prim Ödeme Son Günü 5 Eylül 2017 Salı Gün Sonuna Kadar Uzatıldı

Tamamını Oku

22 Ağustos 2017

POSTALAR HALİNDE İŞÇİ ÇALIŞTIRILARAK YÜRÜTÜLEN İŞLERDE ÇALIŞMALARA İLİŞKİN ÖZEL USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Tamamını Oku

22 Ağustos 2017

KADIN ÇALIŞANLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Tamamını Oku

21 Ağustos 2017

YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Tamamını Oku

17 Ağustos 2017

Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısına İlişkin Karar Yayımlandı

Tamamını Oku

17 Ağustos 2017

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı

Tamamını Oku

10 Ağustos 2017

2018 Eylülün Farkında Mısınız Otomatik Bilgi Değişimi

Tamamını Oku

01 Ağustos 2017

Bağımsız Denetime Tabi Olup TFRS Uygulamayan İşletmeler BOBİ FRS yi Uygulayacaklar

Tamamını Oku

28 Temmuz 2017

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı

Tamamını Oku

25 Temmuz 2017

482 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

Tamamını Oku

21 Temmuz 2017

Emlak Vergisi İçin İtiraz Edebilirsiniz

Tamamını Oku

06 Temmuz 2017

01.07.2017 ile 31.12.2017 Tarihleri Arası Dönemi İçin Kıdem Tazminatı Tavanı  4.732,48  TL Olmuştur.

Tamamını Oku

03 Temmuz 2017

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Sıra No 481

Tamamını Oku

03 Temmuz 2017

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2017 10328  Sayılı Karar Yayımlandı

Tamamını Oku

03 Temmuz 2017

7033 Nolu Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı

Tamamını Oku

22 Haziran 2017

KDV İade Alacaklarının Vergi İnceleme Raporu Sonucuna Göre ÖTV Borçlarına Mahsup Edilme İmkanı Getirildi

Tamamını Oku

15 Haziran 2017

Araç ve Kısa Süreli Konut Kiralamalarında Tutarına Bakılmaksızın Tahsilat ve Ödemelerin Banka Aracılığıyla Yapılması Zorunlu Hale Getirilmiştir

Tamamını Oku

07 Haziran 2017

SGK Aynı İşverenin Başka Bir İşyerine Nakli Nedeniyle Düzenlenen Sigortalı İşten Ayrılış ve İşe Giriş Bildirgelerinin e-Sigorta Kanalıyla Verilmesi Usulünde Değişiklik Yaptı

Tamamını Oku

05 Haziran 2017

İhracat e-faturası Düzenlenmesi Uygulamasında GİB Test Portalı Aktif Hale Getirildi

Tamamını Oku

05 Haziran 2017

Yevmiye Defterlerinin Kapanış Onayını Unutmayınız Son Gün 30.06.2017

Tamamını Oku

01 Haziran 2017

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun 2 Nolu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

Tamamını Oku

01 Haziran 2017

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun 1 Nolu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

Tamamını Oku

30 Mayıs 2017

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı

Tamamını Oku

24 Mayıs 2017

Serbest bölgelerde Türk Lirası ile Ödeme Yapılmasına Yönelik BKK Yayımlandı

Tamamını Oku

24 Mayıs 2017

İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği 18/05/2017 Tarihli ve 30070 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlandı.

Tamamını Oku

24 Mayıs 2017

Toplu İş Sözleşmesi Uygulanan Özel Sektör İşverenlerine Ait İşyerleri İçin Prime Esas Günlük Kazanç Tutarı Artırılmıştır

Tamamını Oku

16 Mayıs 2017

1/7/2017 Tarihinde İhracat İşlemlerinde E-Fatura Uygulamasına Geçme Zorunluluğu Başlayacak Mükelleflere İlişkin Duyuru.

Tamamını Oku

05 Mayıs 2017

Yabancı Gerçek Ve Tüzel Kişilere İlk Teslimde Uygulanmak Üzere Konut Ve İşyerinde Kdv İstisnası.

Tamamını Oku

02 Mayıs 2017

Eylül 2017 Tarihine Kadar Buzdolabında ÖTV Oranı %0 Mobilya da KDV Oranı %8 Uygulanacak

Tamamını Oku

28 Nisan 2017

SGK Genelgesi 2017 - 18 Sigorta Primi Teşvik, Destek ve İndirimlerde Yasaklamaya İlişkin Yeni Uygulama

Tamamını Oku

25 Nisan 2017

45 Seri Nolu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

Tamamını Oku

19 Nisan 2017

Yeni Borç Yapılandırma Kanun Tasarısı

Tamamını Oku

27 Mart 2017

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Karar Yayımlandı.

Tamamını Oku

22 Mart 2017

687 Sayılı KHK'da Yer Alan SGK Prim Desteğine İlişkin Duyuru Yayımlandı

Tamamını Oku

22 Mart 2017

SGK Duyurusu Sigorta Prim Borçlarının Ertelenmesi Hakkında

Tamamını Oku

22 Mart 2017

Beyanname Süreleri Uzatıldı

Tamamını Oku

20 Mart 2017

İnşaat Sektöründeki Bazı Sözleşmelerinin Damga Vergisi Oranlarında Konut ile İşyeri Satışı Tapu Harcı Oranında Yurt Dışından Sağlanan TL Kredilerde Uygulanan KKDF Kesintisi Oranında Değişiklik Yapan 2017 9973 Sayılı Karar Resmi Gazete de Yayımlanarak 15.03.2017 İtibarıyla Yürürlüğe Girmiştir

Tamamını Oku

16 Mart 2017

Gelir Vergisi Stopaj Desteğine İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:297 Yayımlandı

Tamamını Oku

08 Mart 2017

Gelir Ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Yıllık Beyanname İle Beyan Ettikleri Gelir Ve Kurumlar Vergisinden İndirim Yapılmasına İmkan Sağlandı.

Tamamını Oku

02 Mart 2017

SGK Genelgesi 2017_9

Tamamını Oku

02 Mart 2017

Muhtasar Beyannamelere İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim Eklenmiştir

Tamamını Oku

01 Mart 2017

Elektronik Defterlerin Oluşturulması ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

24 Şubat 2017

Serbest Bölgeler Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede Yayımlandı

Tamamını Oku

23 Şubat 2017

GİB Duyurusu EK8-Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim Formu

Tamamını Oku

22 Şubat 2017

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 2017 / 9917 Resmi Gazetede Yayımlandı

Tamamını Oku

22 Şubat 2017

2017 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Destek Tutarı Belirlendi

Tamamını Oku

20 Şubat 2017

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklikler Yapıldı

Tamamını Oku

20 Şubat 2017

Muhtasar Beyanname ile SGK Aylık Bildirgesi Birleştirildi

Tamamını Oku

20 Şubat 2017

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı

Tamamını Oku

20 Şubat 2017

11 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı

Tamamını Oku

13 Şubat 2017

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 12) yayımlandı

Tamamını Oku

13 Şubat 2017

Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri Üzerinden Vergi İndirimi Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi Meclise Sunuldu

Tamamını Oku

13 Şubat 2017

31.12.2017 Tarihine Kadar İşe Alınan Her Bir Sigortalı için Sigorta Primi ve Gelir Vergisi Desteği Sağlanacaktır.

Tamamını Oku

10 Şubat 2017

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Tamamını Oku

04 Şubat 2017

Konut Tesliminde KDV Oranı Bulma Rehberi

Tamamını Oku

04 Şubat 2017

2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yapılan Düzenlemeler.

Tamamını Oku

28 Ocak 2017

TAKSİT SÜRELERİ UZAYAN YAPILANDIRILAN BORÇLAR

Tamamını Oku

28 Ocak 2017

Asgari Ücret Desteği Alınan Çalışanlar İçin Prim Ertelemesi Getirildi

Tamamını Oku

28 Ocak 2017

6770 Sayılı Kanun İle Yapılan Vergi Düzenlemeleri

Tamamını Oku

27 Ocak 2017

Türk Bayrağının Çekilmesini Teşvik Edilmesi Yasası Yayımlandı.

Tamamını Oku

20 Ocak 2017

Sicil Affı Düzenlemesi

Tamamını Oku

18 Ocak 2017

Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Belirlendi

Tamamını Oku

18 Ocak 2017

Ocak Ayı Sonuna Kadar Noter Kapanış ve Ara Tasdiklerinizin Yaptırılması Gerekiyor

Tamamını Oku

02 Ocak 2017

Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11) Yayımlandı

Tamamını Oku

02 Ocak 2017

Bireysel Emeklilik Sistemine Dahil Edilme 1 Ocak 2017 de Başladı.

Tamamını Oku

30 Aralık 2016

Varlık Barışı Başvuru Süresi 6 Ay Uzatıldı

Tamamını Oku

23 Aralık 2016

Hazine Müsteşarlığı Tarafından Otomatik Katılım Sistemine Geçiş Hakkında Basın Duyurusu Yayınlanmıştır

Tamamını Oku

23 Aralık 2016

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 295 Resmi Gazete'de Yayınlandı

Tamamını Oku

19 Aralık 2016

3308 Sayılı Kanun Kapsamında Mesleki Ve Teknik Eğitim Gören Öğrencileri Çalıştıran İşverenlere Duyuru

Tamamını Oku

19 Aralık 2016

Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tamamını Oku

19 Aralık 2016

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tamamını Oku

15 Aralık 2016

İhracat İşlemlerinde e-Fatura Düzenleme Zorunluluğu Ertelendi

Tamamını Oku

14 Aralık 2016

Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ile Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine DİİB Kapsamında Uygulanan KDV İade Kısıtlamaları Kaldırılmıştır

Tamamını Oku

14 Aralık 2016

E-Arşiv Fatura Uygulamasına Dahil Olma Zorunluluğu Bulunan Mükellefler Hakkında Duyuru

Tamamını Oku

14 Aralık 2016

E-Fatura ve e-Defter Uygulamalarına Zorunlu Olarak Dahil Olması Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru Yayınlandı

Tamamını Oku

07 Aralık 2016

2017 Yılında Tutulacak Defterlerin Tasdik Zamanları ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi Açıklamaları

Tamamını Oku

05 Aralık 2016

2015 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan Yıllık KDV İade Tutarının En Geç Kasım 2016 KDV Beyannamesi ile Talep Edilmesi Gerekiyor

Tamamını Oku

02 Aralık 2016

KDV İade Listelerinden GÇB Listesi ve Satış Faturaları (301) Listelerinin Güncellenmesine İlişkin Duyuru

Tamamını Oku

02 Aralık 2016

Yurt Dışındaki Varlıkların Türkiye ye Getirilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Tamamını Oku

01 Aralık 2016

Alkollü İçkilerde ve Tütün Mamullerinde ÖTV Artışı Yapıldı

Tamamını Oku

01 Aralık 2016

Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılımda İşveren Yükümlülüklerine İlişkin Başbakanlık Genelgesi Yayımlandı

Tamamını Oku

28 Kasım 2016

Proje Bazlı Teşvik Sistemi Başladı

Tamamını Oku

25 Kasım 2016

Binek Otomobillere Uygulanan ÖTV Oranları Değiştirildi.

Tamamını Oku

24 Kasım 2016

6761 No.lu Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayımlandı.

Tamamını Oku

23 Kasım 2016

2016/Ekim donemine ait muhtasar, damga vergisi ve KDV beyanname verilme süresi 28.11.2016 tarihine kadar uzatılmıştır

Tamamını Oku

23 Kasım 2016

Yapılandırdığınız Vergi Borçlarınızın İlk Taksit Veya Peşin Ödemesi İçin SON GÜN 30 KASIM

Tamamını Oku

22 Kasım 2016

Matrah Artırımında Son Gün 25.Kasım.2016

Tamamını Oku

22 Kasım 2016

B.E.S Otomatik Katılım Uygulamasına İlişkin Sık Sorulan Sorular ve Tanıtım Kılavuzu Yayınlandı

Tamamını Oku

21 Kasım 2016

İhracat Faturaları ile Yolcu Beraberi (Tax Free) Satış Faturaları 01.01.2017 Tarihinden İtibaren e-Fatura Olarak Düzenlenecektir.

Tamamını Oku

31 Ekim 2016

294 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Tamamını Oku

26 Ekim 2016

6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Bazı Sürelerin Uzatılması Hakkında Karar

Tamamını Oku

26 Ekim 2016

Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslarda Yapılan Değişiklikler

Tamamını Oku

26 Ekim 2016

6736 Sayılı Yasa Kapsamında Katma Değer Vergisi Artırımı ile ilgili Gelir İdaresi Sitesinde Yer Alan Soru Cevaplar

Tamamını Oku

14 Ekim 2016

GÜNCEL KISA MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ NOTLARI

Tamamını Oku

08 Eylül 2016

Konut Tesliminde KDV Oranı ile ÖTV Oranı Değişiklikleri

Tamamını Oku

07 Eylül 2016

6745 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenlemeler

Tamamını Oku

23 Ağustos 2016

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

Tamamını Oku

22 Ağustos 2016

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN REHBERİ

Tamamını Oku

22 Ağustos 2016

AF KANUNU TEBLİĞ TASLAĞI

Tamamını Oku

19 Ağustos 2016

6736 Sayılı Kanun Uygulaması

Tamamını Oku

19 Ağustos 2016

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı

Tamamını Oku

09 Ağustos 2016

6728 Sayılı Kanun Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı

Tamamını Oku

05 Ağustos 2016

Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair 10 Seri No.lu Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı

Tamamını Oku

05 Ağustos 2016

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyetinin Başlama Tarihi Uzatıldı

Tamamını Oku

03 Ağustos 2016

Af Kanunu Plan Bütçeden Çıkan Metni

Tamamını Oku

29 Temmuz 2016

AF KANUNU REHBERİ

Tamamını Oku

29 Temmuz 2016

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kapsamında İşlemlerin Ertelenmesine Dair Yönetmelik Bugün Resmi Gazete'de Yayınlandı

Tamamını Oku

29 Temmuz 2016

Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Tamamını Oku

27 Temmuz 2016

Kesin Mizan Bildirimi Kaldırıldı

Tamamını Oku

26 Temmuz 2016

Karşılıksız Çek Düzenleyene Hapis Cezası Geri Getiriliyor.

Tamamını Oku

26 Temmuz 2016

BAZI KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE VARLIK BARIŞINA İLİŞKİN KANUN TASARISININ GETİRDİKLERİ

Tamamını Oku

14 Temmuz 2016

KDV 1 ile Kurumlar Geçici ve Gelir Geçici Vergi Beyannamelerinde 01.Temmuz.2016 Tarihi İtibarıyla Değişiklik Yapıldı

Tamamını Oku

13 Temmuz 2016

İş Güvenliği Uzmanlığı, İşyeri Hekimi, Bulundurma Süreleri

Tamamını Oku

13 Temmuz 2016

Mali Tatil Nedeniyle Beyan Tarihi Uzayan Beyanname ve Bildirimlere İlişkin Tablo

Tamamını Oku

01 Temmuz 2016

Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair 10 Seri No.lu Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi

Tamamını Oku

01 Temmuz 2016

Katma Değer Vergisi borçları artık tecil ve taksitlendirilme uygulamasından, azami 6 taksit olarak yararlanabilecek.

Tamamını Oku

23 Haziran 2016

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 471

Tamamını Oku

23 Haziran 2016

Vergi Dairelerine 250.000 TL ve Daha Fazla Borcu Olanlar Maliye Bakanlığı'nca İlan Edilecektir.

Tamamını Oku

30 Mayıs 2016

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayımlandı

Tamamını Oku

23 Mayıs 2016

İş Kanunu İle Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Tamamını Oku

23 Mayıs 2016

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6)

Tamamını Oku

23 Mayıs 2016

Ücret, Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tamamını Oku

22 Nisan 2016

Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi, e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile “Elektronik Defter Beratları”nın Yüklenme Süresi Uzatıldı.

Tamamını Oku

08 Nisan 2016

Sermaye artırımında indirim uygulamasıyla ilgili faiz oranı açıklandı

Tamamını Oku

08 Nisan 2016

Özel İletişim Vergisi Genel Tebiği

Tamamını Oku

08 Nisan 2016

Makine ve Teçhizatın Finansmanına BSMV İstisnası

Tamamını Oku

08 Nisan 2016

Gelir İdaresi Başkanlığının KDV Beyannamesine İlişkin Duyurusu

Tamamını Oku

04 Mart 2016

Nakit Sermaye Artışıyla İlgili Kurumlar Vergisi Tebliğ Yayımlandı

Tamamını Oku

26 Şubat 2016

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Tamamını Oku

25 Şubat 2016

Hazır Beyan Sistemi

Tamamını Oku

16 Şubat 2016

Kıymetli Madenler Piyasasında İşlem Yapma Yetkisi Olanların Tahsilat ve Ödemeleri Tevsik Kapsamından Çıkarılmıştır.

Tamamını Oku

16 Şubat 2016

Asgari Ücret Desteği Hakkında SGK Genelgesi Yayımlandı

Tamamını Oku

11 Şubat 2016

Katma Değer Vergisi Tebliğ Yayımlandı

Tamamını Oku

08 Şubat 2016

6663 Sayılı Kanun ile Vergi Kanunlarında Yapılan Düzenlemeler.

Tamamını Oku

08 Şubat 2016

Asgari Ücretin İşverene Prim Desteği neİlişikin SGK Duyurusu

Tamamını Oku

08 Şubat 2016

Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Değerlemelerine Esas Oluşturacak Kurlar Tespit Edilmiştir.

Tamamını Oku

29 Ocak 2016

GELİR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ GVK-99/2016-1

Tamamını Oku

27 Ocak 2016

Asgari Ücretin İşverene Prim Desteği Getiren Kanun Yayımlandı

Tamamını Oku

22 Ocak 2016

Yeni Asgari Ücretin İşverene Prim Desteği Getiren Kanun Yasalaştı

Tamamını Oku

20 Ocak 2016

E-ARŞIV FATURA UYGULAMASI İLE İLGILI GİB DUYURUSU

Tamamını Oku

18 Ocak 2016

100 liralık sigorta prim yükünü Hazine karşılayacak Torba Kanun’ Meclis’ten geçti

Tamamını Oku

12 Ocak 2016

E DÖNÜŞÜMLE İLGİLİ HATIRLATMALAR

Tamamını Oku

08 Ocak 2016

’2016 YLINDA İŞVERENLERE SAĞLANACAK SGK PRİM DESTEĞİ İLE İLGİLİ KARAR

Tamamını Oku

07 Ocak 2016

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Tamamını Oku

05 Ocak 2016

01.01.2016 TARİH VE 29580 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN 6655 SAYILI KANUN İLE YAPILAN VERGİSEL DÜZENLEMELER

Tamamını Oku

05 Ocak 2016

Gübre ve gübre hammaddesi ile hayvan yemi teslimlerinde KDV oranı yüzde 1’e indirildi.

Tamamını Oku

04 Ocak 2016

2016 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Tutarı Belirlendi.

Tamamını Oku

30 Aralık 2015

YILLARA SÂRİ İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİ YAPAN MÜKELLEFLERİN EFATURA VE E-DEFTER KULLANMA HAKKINDA DUYURU YAYINLANMIŞTIR

Tamamını Oku

29 Aralık 2015

E-TEBLİGAT BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

Tamamını Oku

25 Aralık 2015

Vergi Usul Kanunu Tebliğleri ile Yapılan Önemli Değişiklikler

Tamamını Oku

23 Aralık 2015

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici CihazlarıKullanma Mecburiyetinin Başlama Tarihleri, Yeniden Belirlendi

Tamamını Oku

14 Aralık 2015

31.12.2015 Tarihinde Sona Erecek Olan Vergi Düzenlemelerinin Uzatılmasına İlişkin Kanun Tasarısı Hazırlandı.

Tamamını Oku

08 Aralık 2015

E-DEFTER KULLANAN MÜKELLEFLERDE DEFTER TASDİKİ

Tamamını Oku

08 Aralık 2015

2016 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER VE TASTİKLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Tamamını Oku

08 Aralık 2015

01 OCAK 2016 TARİHİNDEN İTİBAREN YENİ NESİL YAZAR KASA KULLANILMASI ZORUNLUDUR

Tamamını Oku

23 Eylül 2015

Muhtasar Beyannameleri ve Damga Vergisi Beyannameleri ile Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

27 Ağustos 2015

Elektronik Adres Kullanma Zorunluluğu Getirildi

Tamamını Oku

15 Temmuz 2015

Almanya Mukimi Kişilerin Serbest Meslek Faaliyetleri Sonucu Ödedikleri Vergilerin İadesine İlişkin Sirküler Yayımlandı.

Tamamını Oku

30 Haziran 2015

Nakit Sermaye Artışıyla İlgili Bakanlar Kurulu Kararı

Tamamını Oku

30 Haziran 2015

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI

Tamamını Oku

22 Haziran 2015

455 Seri Nolu VUK Genel Tebliği

Tamamını Oku

22 Haziran 2015

454 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği

Tamamını Oku

22 Haziran 2015

453 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği

Tamamını Oku

16 Haziran 2015

YEVMİYE DEFTERLERİNİN KAPANIŞ ONAYI 30.HAZİRAN.2015 TARİHİNE KADAR YAPTIRILACAKTIR

Tamamını Oku

15 Mayıs 2015

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı

Tamamını Oku

15 Mayıs 2015

Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 18 Mayıs 2015 Pazartesi Günü Sonuna Kadar Uzatıldı.

Tamamını Oku

02 Mayıs 2015

Elektronik Defterin Oluşturulma Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

27 Nisan 2015

Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 30 Nisan 2015 Perşembe Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır

Tamamını Oku

17 Nisan 2015

6639 Nolu Kanun İle Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler

Tamamını Oku

16 Nisan 2015

E Defterle İlgili GİB Duyuruları

Tamamını Oku

10 Nisan 2015

İthalinde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Yapılmayacak Mallara İlişkin BKK

Tamamını Oku

10 Nisan 2015

Vergi Usul Kanunu Tebliğ Yayımlandı.

Tamamını Oku

08 Nisan 2015

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Yapılan Değişiklikler

Tamamını Oku

08 Nisan 2015

Vergi Usul Kanunu tebliğlerinde yapılan değişiklikler

Tamamını Oku

08 Nisan 2015

6637 sayılı Kanun’da vergi kanunlarında yapılan değişiklikler

Tamamını Oku

06 Nisan 2015

ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI

Tamamını Oku

24 Mart 2015

Beyanname ve Bildirim Formlarının Verilme Süreleri Uzatıldı

Tamamını Oku

16 Mart 2015

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

Tamamını Oku

13 Mart 2015

Kanun Teklifinde Yer Alan Vergisel Düzenlemeler

Tamamını Oku

13 Mart 2015

Gündemdeki Kanun Teklifi İle İlgi Öne Çıkan Konular

Tamamını Oku

12 Mart 2015

Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasını Da Öngören Kanun Teklifi TBMMye Sunuldu.

Tamamını Oku

24 Şubat 2015

Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

06 Şubat 2015

Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2014 Yılı İçin Yapılacak Değerlemelerine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Tamamını Oku

02 Şubat 2015

Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları Tekrar Değişti

Tamamını Oku

20 Ocak 2015

Mükellef Bilgileri Bildirimi Artık Verilmeyecek

Tamamını Oku

19 Ocak 2015

Mükellef bilgileri bildirimi 2014 yılı ve takip eden yıllarda verilmeyecektir

Tamamını Oku

12 Ocak 2015

Kapanış Tasdikleri ve Ara Tasdik Yapılacak Defterler

Tamamını Oku

31 Aralık 2014

431 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine İlişkin Açıklamalar

Tamamını Oku

31 Aralık 2014

443 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Tamamını Oku

31 Aralık 2014

442 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Tamamını Oku

31 Aralık 2014

46 SERİ NOLU VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Tamamını Oku

31 Aralık 2014

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:11

Tamamını Oku

31 Aralık 2014

45 SERİ NOLU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Tamamını Oku

31 Aralık 2014

2 SERİ NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Tamamını Oku

31 Aralık 2014

73 SERİ NOLU HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Tamamını Oku

31 Aralık 2014

287 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Tamamını Oku

31 Aralık 2014

46 SERİ NOLU BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Tamamını Oku

31 Aralık 2014

65 SERİ NOLU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Tamamını Oku

31 Aralık 2014

58 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Tamamını Oku

19 Aralık 2014

e-Fatura ve e-Defter Uygulamalarının Kapsamının Genişletilmesi TASLAK TEBLİĞ

Tamamını Oku

11 Aralık 2014

Noterlere Tasdik Ettirilecek Defterler ve Tasdik Zamanları

Tamamını Oku

28 Kasım 2014

2014/2 Seri No.lu Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılmasına Dair İç Genelge Yayınlandı.

Tamamını Oku

14 Kasım 2014

ŞİRKET ORTAKLARININ ORTAKLIĞA GİRİŞ VE ORTAKLIKTAN ÇIKIŞLARININ YASAL SÜRE İÇERİSİNDE SGK’YA BİLDİRİLMEMESİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

Tamamını Oku

23 Ekim 2014

2014 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

Tamamını Oku

20 Ekim 2014

E.DEFTER UYGULAMASI YAKLAŞIYOR

Tamamını Oku

10 Ekim 2014

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA USUL VE ESASLAR

Tamamını Oku

01 Ekim 2014

Form Ba Bs Süre Uzatımı ve Yeni Tebliğler

Tamamını Oku

30 Eylül 2014

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı.

Tamamını Oku

11 Eylül 2014

Kamuoyunda Torba Yasa Olarak Bilinen 6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun TBMM'inde Kabul Edildi

Tamamını Oku

21 Ağustos 2014

V.U.K G.T. 426 da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Tamamını Oku

21 Ağustos 2014

V.U.K G.T. 347 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Tamamını Oku

21 Ağustos 2014

V.U.K G.T. 333 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Tamamını Oku

24 Temmuz 2014

2014 YILI 2 NCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEM SONUNDA UYGULANACAK YABANCI PARA DEĞERLEME KURLARI

Tamamını Oku

30 Haziran 2014

MALİ TATİL

Tamamını Oku

25 Haziran 2014

Defter Tasdikinde 30.06.2014 Son Gün

Tamamını Oku

25 Haziran 2014

Şirket Ana Sözleşmelerinin Yeni TTK'ya Uyumlu Hale Getirilmesinde Son Günler

Tamamını Oku

25 Haziran 2014

Amortismana Tabi İktisadi Kıymet Satışının KDV Beyannamesinde Beyanı Değişti

Tamamını Oku

23 Haziran 2014

KDV Uygulama Genel Tebliği İle Yapılan Bir Değişiklik İstisna Satışların Tevsiki

Tamamını Oku

11 Haziran 2014

Katma Değer Vergisi Sirküleri 66

Tamamını Oku

01 Mayıs 2014

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği

Tamamını Oku

07 Nisan 2014

Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tamamını Oku

07 Nisan 2014

e-Defter Kılavuzlarının Güncellenmesi ve Elektronik Başvuruya İlişkin Duyuru

Tamamını Oku

04 Nisan 2014

435 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği

Tamamını Oku

02 Nisan 2014

e-Fatura Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Tamamını Oku

17 Mart 2014

Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları Değişmiştir

Tamamını Oku

17 Mart 2014

E-Belge Doğrulama Ekranı Duyurusu

Tamamını Oku

20 Şubat 2014

6518 Sayılı Torba Kanunda Yer Alan Vergi Mevzuatı Hakkındaki Düzenlemeler

Tamamını Oku

18 Şubat 2014

Mesken İstisnasının Uygulanmasına İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Tamamını Oku

24 Ocak 2014

31.12.2013 İtibarıyla Uygulanacak Değerleme Kurları

Tamamını Oku

20 Ocak 2014

SGK Genelgesi 2014 1 ile 2014 Yılında Uygulanacak Prime Esas Alt ve Üst Ücret Sınırları Yayımlandı

Tamamını Oku

07 Ocak 2014

2014 Yılı Hatırlatmaları

Tamamını Oku

02 Ocak 2014

Türkiye’de Mukim Olup Avusturya’dan Gelir Elde Eden Gerçek ve Tüzel Kişilerden Avusturya Gelir İdaresi Tarafınca Doldurulması İstenilen Formlara İlişkin Duyuru

Tamamını Oku

01 Ocak 2014

VUK Genel Tebliği Sıra No 433

Tamamını Oku

01 Ocak 2014

431 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

Tamamını Oku

01 Ocak 2014

VUK Genel Tebliği Sıra No 432

Tamamını Oku

01 Ocak 2014

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No 285

Tamamını Oku

01 Ocak 2014

KDV Genel Tebliği Seri No 123

Tamamını Oku

01 Ocak 2014

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No 57

Tamamını Oku

27 Aralık 2013

TCMB Tarafından Reeskont ve Avans İşlemlerine Uygulanacak Yıllık Faiz Oranları Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

27 Aralık 2013

Türkiye ile Güney Afrika Cumhuriyeti arasında mevcut Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın “Bilgi Değişimi” maddesini değiştiren Protokol imzalanmıştır

Tamamını Oku

27 Aralık 2013

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Sirküleri 3

Tamamını Oku

24 Aralık 2013

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazetede Yayımlandı

Tamamını Oku

24 Aralık 2013

Elektronik Defter Genel Tebliği Sıra No 1 de Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ Sıra No 2

Tamamını Oku

20 Aralık 2013

Türkiye ile Meksika Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması Ankara’da imzalandı.

Tamamını Oku

11 Aralık 2013

Ticari Defterlerin Tutulması ile Açılış ve Kapanış Tasdikleri

Tamamını Oku

04 Aralık 2013

1 Ocak 2014 İtibariyle Fatura, Perakende Satış Fişi, Gider Pusulası Gibi Belgelerde Tacire İlişkin Bilgilerin Gösterilmesi Zorunluluğu Başlıyor

Tamamını Oku

02 Aralık 2013

Elektronik Defter Tutma Zorunluluğu Getirilen Mükelleflere Ilişkin Açiklamaları İçeren VUK 67 Nolu Sirküleri

Tamamını Oku

02 Aralık 2013

Ticari Defterlere Ilişkin Tebliğde Değişiklik Yapilmasina Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı

Tamamını Oku

02 Aralık 2013

Bazı Mal Ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespiti İle 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı

Tamamını Oku

28 Kasım 2013

SGK dan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapilmasina Dair Tebliğ

Tamamını Oku

19 Kasım 2013

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No 430

Tamamını Oku

25 Ekim 2013

Analık İstirahat Raporları ve Meslek Hastalığı Bildirimi Hakkında SGK Genelgesi

Tamamını Oku

23 Ekim 2013

23 Ekim 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ile 24 Ekim 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken KDV Beyannamelerinin verilme süreleri 25 Ekim 2013 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Tamamını Oku

11 Ekim 2013

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No 429 Resmi Gazetede Yayımlandı

Tamamını Oku

19 Eylül 2013

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Resmi Gazetede Yayımlandı

Tamamını Oku

18 Eylül 2013

GİB DUYURUSU 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 2 Maddesi Kapsamında Taksitlendirme Duyurusu

Tamamını Oku

17 Eylül 2013

358 Sira Nolu Milli Emlak Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

Tamamını Oku

12 Eylül 2013

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ

Tamamını Oku

12 Eylül 2013

İşyerlerinde Kaldırma Araçlarıyla Yapılan İşlemlerde Sağlık ve Güvenlik İşaretleri ile İlgili Asgari Gereklilikler Ek 10

Tamamını Oku

12 Eylül 2013

İşyerlerinde Güvenlik Amaçlı El İşaretleri İçin Asgari Gerekler Ek 9

Tamamını Oku

12 Eylül 2013

İşyerlerindeki Sözlü İletişim İçin Asgari Kurallar Ek 8

Tamamını Oku

12 Eylül 2013

İşyerlerindeki Sesli Sinyaller İçin Asgari Kurallar Ek 7

Tamamını Oku

12 Eylül 2013

İşyerlerindeki Işıklı İşaretler İçin Asgari Kurallar Ek 6

Tamamını Oku

12 Eylül 2013

Engeller, Tehlikeli Yerler ve Trafik Yollarını Belirlemek İçin Kullanılan İşaretler ile İlgili Asgari Gerekler Ek 5

Tamamını Oku

12 Eylül 2013

İşyerinde Yangınla Mücadele İşaretleri ile İlgili Asgari Gerekler Ek 4

Tamamını Oku

12 Eylül 2013

İşyerinde Kullanılan Boru ve Kaplar Üzerindeki İşaretler ile İlgili Asgari Gerekler Ek 3

Tamamını Oku

12 Eylül 2013

İşyerinde Bulundurulması Gereken İşaret Levhalarıyla İlgili Asgari Gerekler Ek 2

Tamamını Oku

12 Eylül 2013

İşyerinde Kullanılan Sağlık ve Güvenlik İşaretleri ile İlgili Asgari Genel Gerekler Ek 1

Tamamını Oku

11 Eylül 2013

01.Ekim.2013 Tarihinde Yeni Nesil Yazar Kasa Kullanım Zorunluluğu Başlayacak

Tamamını Oku

11 Eylül 2013

Tahsilat Genel Tebliği Seri A Sıra No 1 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlandı

Tamamını Oku

29 Ağustos 2013

GİB DUYURUSU Ba-Bs Bildirim Formları İçin Kontrol Modülü Eklenmiştir.

Tamamını Oku

29 Ağustos 2013

GİB DUYURU e-Fatura Başvurusu 2 Eylül 2013 Tarihinde Sona Erecektir

Tamamını Oku

29 Ağustos 2013

İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlandı

Tamamını Oku

27 Ağustos 2013

10 ve daha üzeri işçi çalıştıran iş yerlerinde ay içinde 30 günden az çalışan personel için SGK’ya EK-10 bildirgesi verilmesine son verildi.

Tamamını Oku

23 Ağustos 2013

Geçici Veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı Ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’ de yayımlandı

Tamamını Oku

22 Ağustos 2013

01.Eylül.2013 Tarihinden İtibaren Kısa Vadeli Sigorta Prim Oranları oranı yüzde 2 olacaktır.

Tamamını Oku

12 Ağustos 2013

ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASINA (ELEKTRONİK BAŞVURU) SİSTEMİ AÇILMIŞTIR.

Tamamını Oku

07 Ağustos 2013

2013 DÖNEMİNE AİT İKİNCİ ÜÇ AYLIK GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRESİ 19.08.2013 PAZARTESİ GÜNÜ SONUNA KADAR UZATILMIŞTIR.

Tamamını Oku

31 Temmuz 2013

VARLIK BARIŞI BİLDİRİM VE BEYAN SÜRESİ 31.10.2013 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR.

Tamamını Oku

27 Temmuz 2013

2013 HAZİRAN AYINA AİT BA-BS FORMLARININ VERİLME SÜRESİ 02.08.2013 SAAT 23.59 A KADAR UZATILDI

Tamamını Oku

18 Temmuz 2013

2.GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ YENİDEN DEĞERLEME ORANI %2.17 OLMUŞTUR

Tamamını Oku

08 Temmuz 2013

ANONİM ŞİRKET VE LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMELERİNİN TÜRK TİCARET KANUNUNA UYUMLU HALE GETİRİLME SÜRESİ 01.07.2014 TARİHİNE UZATILMIŞTIR.

Tamamını Oku

07 Temmuz 2013

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN KULLANMA MECBURİYETİNİN BAŞLAMA TARİHİ İLE İLGİLİ VUK 427 NOLU TEBLİĞ YAYIMLANDI

Tamamını Oku

18 Haziran 2013

GELİR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 85 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA YURT DIŞI VARLIK BARIŞI UYGULAMASI

Tamamını Oku

15 Haziran 2013

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR İLE İLGİLİ TEBLİĞ YAYIMLANDI

Tamamını Oku

14 Haziran 2013

GELİR VERGİSİ KANUNU TASARISI VE GEREKÇESİ T.B.M.M SEVK EDİLDİ

Tamamını Oku

13 Haziran 2013

6487 SAYILI KANUNLA BAZI KANUNLAR İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Tamamını Oku

11 Haziran 2013

YURT DIŞINDAKİ BAZI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SERİ N0:1) YAYIMLANDI

Tamamını Oku

31 Mayıs 2013

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 29.MAYIS.2013 TARİHİ İTİBARİYLE GÜNCELLENMİŞTİR.

Tamamını Oku

31 Mayıs 2013

VARLIK BARIŞI GENEL TEBLİĞ TASLAĞI SERİ:NO:1

Tamamını Oku

27 Mayıs 2013

VARLIK BARIŞI YASASI TBMM KABUL EDİLDİ.

Tamamını Oku

22 Mayıs 2013

ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA UYGULANMASI GEREKEN KONULAR HAKKINDA DUYURULAR

Tamamını Oku

16 Mayıs 2013

Ocak - Şubat - Mart 2013 Dönemine Ait Birinci Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması

Tamamını Oku

04 Mayıs 2013

LİMİTED ŞİRKETİN ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞÜMÜ VE ÖRNEK UYGULAMA

Tamamını Oku

02 Mayıs 2013

Vergi Usul Kanunu Sirküleri Uyarınca Vadeli Çeklere Reeskont Uygulanabilecektir.

Tamamını Oku

30 Kasım -1

Mükellef Ve Mali Müşavirler İçin Af Kanunu Rehberi

Tamamını Oku

30 Kasım -1

2018 Mayıs Ayına Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı

Tamamını Oku

30 Kasım -1

25 Haziran 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Haziran 2018 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır

Tamamını Oku

30 Kasım -1

497 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

30 Kasım -1

494 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği Yayınlandı

Tamamını Oku

30 Kasım -1

496 Seri Nolu VUK Genel Tebliği Yayınlandı

Tamamını Oku

30 Kasım -1

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri No 18 Resmi Gazetede Yayımlandı

Tamamını Oku